Киприян е новият Старозагорски митрополит

Очаква се той да бъде въдворен преди Рождество Христово

Tраянополският епископ Киприян е новият Старозагорски митрополит. От общо 13 гласа, епископ Киприян е получил 8, а Месемврийският епископ Яков, който също се бореше за църковния пост само - 5 гласа по време на каноничния избор на Светия Синод.

През септември Синодът освободи от длъжност дядо Галактион, който оглавяваше Старозагорската епархия заради тежкото му здравословно състояние. Тогава, до избора на нов митрополит, временно поста зае Западно и Средноевропейският митрополит Антоний.

Българският патриарх Неофит прогласи избирането на Траянополски епископ Киприан за нов член на Св. Синод в качеството му на Старозагорски митрополит.

Предстои тържественото посрещане на новоизбрания митрополит в Синодалната палата. Очаква се той да бъде въдворен преди Рождество Христово

Новият Старозагорски митрополит е на 40 г. Ро­­ден е на 8 март 1976 г. в гр. Ка­­зан­­­лък. След за­­вър­­ш­­­ва­­не на ос­­­нов­­­но об­­­ра­­зо­­ва­­ние по­­лу­­ча­­ва през 1995 г. и сред­­­но му­­зи­­кал­­­но об­­­ра­­зо­­ва­­ние в род­­­ния си град. На 1.9.1996 г. е пос­­т­­­ри­­ган за мо­­нах в Рил­­с­­­кия ма­­нас­­­тир от игу­ме­на Дра­­го­­ви­­тийс­­­ки еп. Йо­­ан с ду­­хо­­вен ста­­рец Ста­­ро­­за­­гор­­с­­­ки мит­­­ро­­по­­лит Пан­­к­­­ра­­тий. На 8.9.1996 г. е ръ­­ко­­по­­ло­­жен за йе­­ро­­дя­­кон в гр. Па­­вел ба­­ня, а на 14.9. - за йе­­ро­мо­­нах в храм „Св. Ни­­ко­­лай” в Ста­­ра За­­го­­ра. От ок­­­том­­в­­­ри 1996 г. до края 1998 г. йе­­ром. Кип­­­ри­­ян ­е ефи­­ме­­рий на Ка­­зан­­­лъш­­­кия ма­­нас­­­тир „Св. Бо­­го­­ро­­ди­­ца”, а съ­­щев­­­ре­­мен­­­но е и частен уче­­ник в па­­ра­­лел­­­ния курс на СДС „Св. Йоан Рил­­с­­­ки”. След ­­­­това е при­­ет в кли­­ра на Вра­­чан­­с­­­ка епар­­­хия ка­­то и. д. игу­­мен на Тър­­­жиш­­­кия (Струпецки) ма­­нас­­­тир „Св. прор. Илия”. По-късно учи в БФ на СУ, но е завършил факултета през 2010 г. като епископ. През 2000 г. е назначен за про­­то­­син­­­гел на Вра­­чан­­с­­­ка епархия. На 31.8.2003 г. е удос­­­тоен с офи­­ки­­я­­та „ар­хи­­ман­­д­­­рит”. Като про­­то­­син­­­гел ар­­­хим. Кип­­­ри­­ян е и: и. д. игу­­мен на Че­­ре­­пиш­­­кия ма­­нас­­­тир „Ус­­­пе­­ние Бо­­го­­ро­­дич­­­но”; на Тър­­­жиш­­­кия ма­­нас­­­тир „Св. про­­р. Илия” край га­­ра Стру­­пец; на Гра­­деш­­­кия ма­­нас­­­тир „Св. Йо­­ан Пред­­­те­­ча”; пред­­­се­­да­­тел на цър­­­к. настоятелство при врачанските храмове „Св. Апос­­­то­­ли”, „Св. Ни­­ко­­лай” (мит­­­ро­­по­лит­­с­­­ки), „Св. Соф­­­ро­­ний Вра­­чан­­с­­­ки”, както и на храм „Св. Ге­­ор­­­ги” в гр. Мез­­д­­­ра. През фев­­­ру­­а­­ри 2006 г. по ре­­ше­­ние на Св. Си­­нод ар­­­хим. Кип­­­ри­­ян е из­­п­­­ра­­тен за про­­то­­син­­­гел на мит­­­ро­­по­­ли­­ята за САЩ, Ка­­на­­да и Ав­­с­­т­­­ра­­лия. От 1.8.2007 г. е освободен от митр. Йосиф и върнат за про­­то­­син­­­гел на Вра­­чан­­с­­­ка епархия, ка­­то съ­­щев­­­ре­­мен­­­но е и игу­­мен на Че­­ре­­пиш­­­кия ма­­нас­­­тир. На 3.3.2008 г. е хиротонисан за епископ с титлата Траянополски и е назначен за викарий на Врачанския митрополит.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен