Община Балчик ще обнови участък от Дамбата

Ще се подобри туристическата инфраструктура към "Двореца" и "Мелницата"

Община Балчик ще обнови участък от брегоукрепително съоръжение, за да се улесни достъпът на туристи до два културни обекта - архитектурно-парковия комплекс "Двореца" и културно-информационния център "Мелницата". Проектът очаква подкрепа по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година, съобщават от кметската управацитирани от БТА.
Предвижда се да бъде реконструирана настилката на т.нар. дамба, да бъде изградена велоалея и да бъде благоустроен районът около брегоукрепителното съоръжение. Участъкът,който започва от Морската гара и достига до строителната граница на дамбата в град Балчик, надхвърля два километра. Тази част от съоръжението е много компроментирана и затруднява движението на пешеходците и велосипедистите, отбелязват от общината. В проекта не са включени технически решения, свързани с основното предназначение на дамбата - брегоукрепването. С подобряване на туристическата инфраструктура "Двореца" и "Мелницата", която вече е обновена по европейски проект,ще бъдат свързани с общ маршрут и туристите ще планират по-дълги посещения в Балчик, добавят от общината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен