Променят семейните помощи и добавки за отглеждане на деца с увреждания

Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" Пловдив Надя Танева уведомява гражданите за промените в Закона за семейни помощи за деца и Закона за интеграция на хората с увреждания.
Уважаеми граждани,
Считано от 01.01.2017г. във връзка със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г. са налице изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца и Закона за интеграция на хората с увреждания, касаещи помощите и добавките за отглеждане на деца с трайни увреждания.
Промените в Закона за семейни помощи и деца  касаят размерът на месечната помощ за отглеждане на деца с трайни увреждания по чл.8д от Закона за семейните помощи за деца, както следва:
1.За дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност -930лв.
2.За дете с определени от 70  до  90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност -450лв.
3.За дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност -350лв.
За деца с трайни увреждания, настанени  в семейства на близки или роднини и  приемните семейства  по реда на чл.26 от ЗЗД, размерът е както следва:
1.За дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност -490лв.
2.За дете с определени от 70  до  90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност -420лв.
3.За дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност -350лв
С оглед промените Ви уведомяваме:
1.От 01.01.2017г. по служебен път ще бъдат прекратени всички месечни интеграционни добавки за деца с трайни увреждания по чл.42 от  Закона за интеграция на хората с увреждания  и месечни помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания до  завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст по чл.7, ал.8 от Закона за семейни помощи за деца.
2.Родителите на деца с трайни увреждания не е необходимо да подават нови заявление-декларации или да предприемат други действия.
3.Поради отпадането на интеграционни добавки за деца по ЗИХУ отпада необходимостта и от подаване на заявления за изготвяне на социални оценки за децата с увреждания.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен