Болницата в Поморие няма да бъде приватизирана

Ще бъдат запазени социалните и функции

Търговско дружество „Вита“ ЕООД с принципал Министерството на отбраната е в забранителния списък за приватизация. Съответно, всичко, което е апортирано в неговия капитал, включително и „Болница за лекуване, продължително лечение и рехабилитация“ – Поморие – също, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

За да бъдат запазени социалните функции на досегашната „Болница за лекуване, продължително лечение и рехабилитация“ - Поморие и услугите й да продължат да бъдат използвани от военнослужещи, цивилни служители и членове на военнопатриотичните съюзи, както досега, Министерството на отбраната поддържа решението - здравното заведение да остане под управление на министъра на отбраната. От 2 февруари 2017 г., съгласно Постановление на Министерския съвет, то преминава към Многопрофилната болница за активно лечение и рехабилитация (МБПЛР) – „Вита“ ЕООД – Велинград. Решението се подкрепя и от социалните партньори - Национален синдикат „Отбрана“ към КТ „Подкрепа“ и Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия“ към КНСБ.

Съгласно законовите процедури, свързани с изваждането на „Болница за лекуване, продължително лечение и рехабилитация“ – Поморие от структурата на Военномедицинска академия и преминаването й към МБПЛР – „Вита“ ЕООД, досегашният  персонал ще бъде освободен и ще му бъде дадена възможност, отново при спазване на законовите процедури, да бъде назначен на щат в МБПЛР „Вита“ ЕООД.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"