Областният управител поздрави научните работници от Добруджански земеделски институт

Обсъдени са актуални проблеми пред колектива на института

Областният управител Детелина Николова се срещна и разговаря днес с научния колектив на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево. С директора на института доц. д-р инж. Илия Илиев Николова обсъди актуални проблеми пред колектива на института. След това Областният управител взе участие в разширеното заседание на Научния съвет на ДЗИ. Преди да бъдат представени отчетите за научно-изследователската, производствената и внедрителска дейност на ДЗИ и на Опитна станция по соята – Павликени, Областният управител поздрави колектива на института, като пожела здрава, благодатна и мирна година, в която да бъдат постигнати още нови успехи. „Искам да Ви уверя, че като Областен управител аз се гордея с Вашите постижения, които са плод на няколко поколения учени от института. За област Добрич, а и за цяла България, Вашият принос е неоценим. Известно е, че Добруджански земеделски институт Генерал Тошево, е с водещи позиции в страната и е най-големия в структурата на Селскостопанската академия. Пожелавам Ви все така неуморно да продължавате да надграждате добрите традиции в сферата на иновациите в този приоритетен отрасъл за област Добрич!“ – заяви в обръщението си към колектива на ДЗИ Областният управител.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен