СО представя програма за качеството на въздуха в София

Отворени сме за нови предложения, които да включим към финалния вариант на Плана, така че призовавам гражданите да бъдат активни

Проектът на Актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух до 2020 и План за действие, който вече беше представен пред медии.
В следващия месец всички граждани, които имат коментари по него или допълнителни предложения, биха могли да ги представят писмено в кметствата им по райони на местоживеене.
В рамките на общественото обсъждане, зам.-кметът по екология Йоана Христова ще инициира поредица от срещи с представители на НПО сектора и бизнеса, в които ще потърси допълнителна експертиза по темата.
"Планът за подобряване качеството на атмосферния въздух в София е от изключително значение, не само за Общината като институция, но за всеки един жител на града. Точно затова в предстоящия месец ще се опитаме да потърсим максимално широка дискусия по всяка една от мерките. Отворени сме за нови предложения, които да включим към финалния вариант на Плана, така че призовавам гражданите и организациите да бъдат максимално активни", подчерта Христова.”