Обявиха бедствено положение в завод “Полимери” в Девня

Няма пряка опасност за населението

Частично бедствено положение влиза в сила от днес в завод “Полимери” в Девня. Мярката се налага заради пробойна в един от резервоарите, в които се съхранява опасното химично вещество трихлоретан.

Няма пряка опасност за населението, подчерта областният управител Тодор Йотов, който свика междуведомствена комисия за справяне със ситуацията, след като преди дни синдикът на “Полимери” сигнализира за пробива в цистерната.

В Закона за защита при бедствия е разписано, че при план за защита при бедствия се прилагат мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. Превантивните мерки са заливане на обваловката с подходящ материал на площадката, както и да се запуши/залепи пробойната на цистерната, обясни областният.

За по-нататъшни действия е разписано и замерване на дебелината на резервоара, намаляване на киселинносттана на трихлоретана и изграждане на помпена инсталация между двете цистерни и прехвърляне на веществото в само в здравия резервоар, ако това се наложи.

Първата ни задача при обявяване на частично бедствено положение в „Полимери“ ще бъде да подсигурим котлована под двата резервоара с тежките фракции, за да предотвратим риска от заразяване на подпочвения слой и води с опасни химикали. Това заяви кметът на Община Девня Свилен Шитов, който днес посети площадката във фалиралия завод, в който се съхраняват промишлени количества ди- и трихлоретан.

Кметът обясни, че компрометираният резервоар, поне според първоначалната информация е един, а не два. Пробойната в него е само една, а трихлоретанът е два метра под нея, което е обозначено и на самия съд с червена линия. Площадката се охранява денонощно от години, като в непосредствена близост е изграден охранителен пост.

„За мен обаче буди недоумение въпросът защо участниците в аварийната операция през 2014 година са допуснали в разядения резервоар да останат тежки фракции, при условие че той е с пробита покривна конструкция и е било въпрос на време съдържанието му да се покачи до нивото на старата пробойна – вследствие на валежите и снеготопенето“, посочи Свилен Шитов.

Водата е по-лека от трихлоретана и регистрираният теч на 17 февруари е бил именно на вода, както доказа и химическият анализ на взетите проби. Тежките фракции са в долната част на резервоара, където по данни на синдика дебелината на стените е 9 мм.

Свилен Шитов подчерта, че насъбралата се над трихлоретана вода и приписаната й роля на „шапка“, предпазваща приземния въздушен слой и околната среда от тежките фракции, оказва негативно въздействие върху химическите процеси в корозиралия съд. Така поне твърдят експерти от сформираната междуведомствена комисия, която заседава в Областната администрация по-рано днес.

„Ако специалистите преценят, че трихлоретанът може да не се прехвърля, задължително трябва да бъде поправен покривът на резервоара, в противен случай със затоплянето на времето ще започнат да се отделят вредни за човешкото здраве и околната среда изпарения“, обясни Свилен Шитов, позовавайки се на експертното мнение на токсиколога доц. д-р Снежа Златева, която е член на междуведомствената комисия.

Кметът на Девня изрази съмнение, че набелязаните превантивни мерки по обезопасяването на резервоара могат да бъдат реализирани за една седмица и прогнозира, че частичното бедствено положение на територията на фалиралото предприятие ще бъде удължено. Всички разходи по изпълнението на аварийния план ще бъдат покрити от Община Девня, като за в бъдеще те трябва да й бъдат възстановени от ресорната междуведомствена комисия при Министерския съвет.