Първи разпит на дете в „синята стая“ в Генерал Тошево

Разпитът е направен по искане на разследващ полицай

Районният съд в Генерал Тошево проведе първи разпит на дете в  новоизградената „синя стая“ - помещение за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни, станали жертви или свидетели на престъпление. Разпитът е направен по искане на разследващ полицай от РУ на МВР в Генерал Тошево, съобщи председателят на Районния съд Росен Стоянов. Детето е дало обяснения в присъствието на психолог, специализиран за работа с деца-жертви на престъпления, съобщават от ДОС.

Стоянов припомни, че в Генерал Тошево е изградена първата „синя стая“ в област Добрич.  Проектът е реализиран от община Генерал Тошево по инициатива на Районния съд. Съдът е предложил създаването на специализирано помещение за изслушване на деца, воден от разбирането, че те са уязвими участници в правните процедури и не бива да бъдат подлагани на допълнителен стрес, когато се налага да дават показания по наказателни дела или да бъдат изслушвани в граждански спорове.

“Синята стая” в Генерал Тошево беше открита в края на миналата година. Тя се намира извън сградата на съда и се състои от две помещения с отделен вход, свързани с обща стена от венецианско стъкло. Едното помещение предоставя спокойна и приветлива атмосфера за детето, а в другото е разположено специализираното оборудване за видео и аудио запис.Там се настаняват и останалите участници в процедурата - съдия, прокурор, разследващ полицай, следовател, обвиняем и неговия адвокат, родителите на детето и др., които виждат детето, без то да има визуален контакт с тях. Събраните данни при разпитите се използват в досъдебното и съдебното производство.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен