Прокуратурата обвини бивши директори на "Напоителни системи" ЕАД

Обвиненията срещу Ивайло Първанов и Стайко Ганчев са по разследването, образувано в началото на м. февруари 2017 г. за безстопанственост

Днес, 31.03.2017 г. Специализирано звено „Антикорупция“ – СГП привлече като обвиняеми Ивайло Първанов и Стайко Ганчев – бивши изпълнителни директори на „Напоителни системи“ ЕАД за извършени стопански престъпления, от които за държавното дружество са настъпили щети в общ размер на около 963 000 лв.

Обвиненията са по разследването, образувано в началото на м. февруари 2017 г. за безстопанственост в „Напоителни системи “ ЕАД, за което СЗА-СГП съобщи на 03.02.2017 г .

На Ивайло Първанов е предявено обвинение сключване на неизгодни сделки (чл. 220, ал.2 вр. с ал.1, вр. с чл. 26 ал.1 НК). В периода от 15.12.2014 г. до 13.06.2016 г. в гр.София, при условията на продължавано престъпление, като Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, Първанов е сключил 79 договори за правни и счетоводни услуги и за реклама на обща стойност 596 784, 56 лв. Не е имало необходимост от сключването на тези договори, тъй като дружеството е разполагало с юрисконсулти и счетоводители. От сключването на неизгодните сделки са произлезли значителни вреди за „Напоителни системи“ ЕАД, като случаят е особено тежък.

Стайко Ганчев е обвинен в 2 престъпления – сключване на неизгодна сделка (чл. 220, ал.1 от НК) и в безстопанственост (чл. 219 от НК).

На 24.02.2012 г. в гр. София, като изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД Ганчев е сключил консултантски договор с търговско дружество. По силата на този договор дружеството изпълнител е следвало срещу сумата от 20 000 лева да изготви и консултира „Напоителни системи“ ЕАД по отношение на необходимостта от лицензиране на държавното дружество като ВиК оператор по смисъла на Закона за регулиране на ВиК услуги, в това число процедурата по издаване на лиценз пред ДКЕВР. Разследването на СЗА - СГП е установило, че не е била налице необходимост от сключването на договор с такъв предмет, тъй като в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) не е предвиден лицензионен режим пред ДКЕВР. Освен това държавното дружество трикратно е уведомявано писмено от ДКЕВР, че като ВиК оператори следва да разработят и представят в ДКЕВР бизнес план за развитие на дейността. От сключването на този неизгоден договор за „Напоителни системи“ ЕАД е произлязла значителна вреда в размер на 20 000 лв.

На Ганчев е повдигнато и обвинение за умишлена безстопанственост – в периода от 06.11.2012 г. до 13.05.2013 г. в гр. София, умишлено не положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество, от това за последвали значителни щети за предприятието в размер на 346 389 лв., като сумата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Установено е, че по сключен договор на 02.08.2012 г. с търговско дружество за консултантски услуги, Ганчев разрешил извършване на плащане по фактури, без да е проверил дали действително е извършена работата, която е била фактурирана и без такава реално да е била извършена.

Стайко Ганчев и Ивайло Първанов са с мерки за неотклонение „Подписка“.

Разследването продължава.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен