Средната заплата у нас е нараснала спрямо 2015 г.

През 2016 година средното заплащане се е увеличило с 9,6 на сто

Средната работна заплата в България е нараснала от 878 лв. през 2015 г. до 962 лв. през 2016 година по предварителни данни, или номинално с 9,6 на сто. Това обяви директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Любен Томев, който анонсира основни акценти от годишния доклад на Института за динамиката на работните заплати, цитирано от Bulgaria on Air.

Основен принос за това има частният сектор, в който средната работна заплата се е увеличила по-бързо (с 10,5 на сто) и от 863 лв. през 2015 г. е стигнала 954 лв. през 2016 г., докато общественият сектор регистрира по-слаб ръст (от 6,4 на сто) и размер от 985 лв. през изминалата година при ниво от 926 лв. през 2015 г.

За миналата година ръстът на реалните работни заплати е: 14,4% за минималната работна заплата, 10,5% при средната за страната, като за средната в частния сектор повишението е с 11,4%, а за обществения – със 7,3 на сто.

Като цяло по-голям ръст в заплащането на труда през 2016 г. са отбелязали нископлатените отрасли - "Преработваща промишленост" (11,2%), "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" (14,2%), "Хотелиерство и ресторантьорство" (12,3%). Процесът на сближаване на заплатите в двата сектора се дължи, от една страна, на ограничителната политика на правителството по отношение на ръста на заплатите в обществения сектор, но от друга, и на силната конкуренция, на която бе поставен частният сектор в България от общия европейски трудов пазар, посочва се в доклада.

„Под този натиск и при дефицита на работна сила (особено на квалифицирана) той беше принуден да реагира с адекватно пазарно поведение и да увеличи заплатите“, коментира Любен Томев.

Някои от водещите като равнище на средна работна заплата отрасли са регистрирали значително по-слаби ръстове - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (2,2%), "Добивна промишленост" (2,1%), "Финансови и застрахователни дейности" (5,1%).

Откроява се едно изключение - секторът "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения", който е лидер в заплащането на труда - бележи и сравнително висок ръст от 10,4 на сто през изминалата година.

Сектори с традиционно силно синдикално присъствие са показали значителни различия в динамиката на нарастване на работните заплати - "Транспорт, складиране и пощи" (9 на сто) "Държавно управление" (8,6%), "Образование" (5,9%), "Хуманно здравеопазване и социална работа" (10,5 на сто).

Най-високи средни равнища на заплатите се регистрират в София (1302 лв.), Стара Загора (940 лв.), Варна (923 лв.), Враца (904 лв.) и София - област (893 лв.). Като правило големите областни центрове формират и по-високи нива на заплащане, но изключения има и в двете посоки - Русе изостава значително от топ-листата на високите средни работни заплати, докато Враца е на четвърта позиция в нея. Важен фактор, който влияе върху размера на средната работна заплата по области, е наличието на структуроопределящи фирми и предприятия в тях с нива на заплащане далеч над средното за страната (например АЕЦ "Козлодуй" в област Враца).

Темповете на нарастване на средната работна заплата по области за 2016 г. варират от 1,9 на сто за София - област до 14,9 на сто за Хасково.