Приключи успешно проекта „Младежки център Добрич – Вашето утре“

Бяха представени добри практики и методи за изпълнението на дейности, свързани с младежкото развитие, участие, гражданско и социално включване

На 30-ти април 2017-та годишна успешно приключва реализацията на проекта “Младежки център Добрич – Вашето утре”, финансиран по „Програма Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Във връзка с това Община град Добрич проведе заключителна пресконференция по проекта на 25 април 2017 г. в парк – хотел „Изида“, Градски парк "Св. Георги", град Добрич. В събитието взеха участие кметът на Добрич Йордан Йорданов, председателят на Общинския съвет Иво Пенчев, представители на Община град Добрич, общински съветници, медии, екипът по проекта, младежи, партньори, доброволци и други поканени гости.

По време на пресконференцията се представи информация за реализацията на проекта и постигнатите резултати. Зам.–кметът “Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева представи пред присъстващите информация за извършените строително – ремонтни дейности в сградата на Младежки център – Добрич по време на реализацията на проекта.

Младежките работници и ромски медиатори, назначени в Младежки център Добрич по време на проекта направиха презентация на дейностите и обученията, проведени от тях в периода април 2014 г. – април 2017 г.

Бяха представени добри практики и методи за изпълнението на дейности, свързани с младежкото развитие, участие, гражданско и социално включване.

Общата стойност на проекта възлиза на  1 269 461 евро /2 482 812 лв./

Бенефициент е Община град  Добрич, а партньори – Народно читалище „Романо дром 2002“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Димитър Талев“ и Асоциация на норвежките местни и регионални администрации.

Основната цел на проекта бе привличане и интегриране в общността на младежи в риск, на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, от етнически малцинства, настанени в социални институции, живеещи в малки и отдалечени населени места, с девиантно поведение, чрез включването им в дейностите на Младежки център Добрич. Надграждане на дейностите в Младежки център Добрич и разширяване на предоставените услуги, отговарящи на потребностите на целевите групи.

По проекта бяха назначени 5 младежки работници, 2 ромски медиатори и 2 психолози. Сформирани бяха 17 нови групи по интереси към Младежкия център. Бяха извършени строително-ремонти дейности на Младежки център Добрич. Обособен бе  "кампус" с 35 легла – 11 стаи, всяка една с отделен санитарен възел, обновиха са залите в Младежки център Добрич,  обезпечиха се  с необходимото оборудване с цел създаване на условия за извършване на дейностите в Младежкият център.

Обновена беше и Концертната зала с модерен интериор, оборудвана със съвременни технологии в озвучаването и сценичното осветление за провеждане на концерти, конференции и семинари, както и безопасна сценична механизация.

Реализирани бяха мотивационни обучения „Първи стъпки към успешна кариера”; образователни обучения „Училище за родители”; културни мероприятия Пленер „Големите учат малките” и много други инициативи, в партньорство с неформални групи, училища и други в местната общност. Бяха реализирани младежки международни обмени с цел изучаване на добри практики при работата с деца и младежи в риск.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"