Общината ще засили контрола над Центъра за бизнес и култура

Дивидентът от Центъра за бизнес и култура за година е 243 лева и 57 стотинки!

Община Добрич ще засили контрола над Центъра за бизнес и култура, стана ясно по време на вчерашната сесия на Общински съвет. При разглеждането на докладната относно годишните отчети на търговските дружества, в които Общината има дялово участие, Божанка Вуцова от ГЕРБ постави въпроса за подадените от Центъра отчети за последните две години. От тях става ясно, че през 2015 година дружеството, в което Общината има 41,28%, е реализирало печалба от 5 хиляди лева, а през 2016 – 2 хиляди. Приходите на Центъра за бизнес и култура се формират предимно от отдаване под наем на открити и закрити площи за офиси, търговски и образователни дейности, с обща площ 11 700 кв. метра. Така през миналата година дружеството е реализирало общо приходи от 177 хиляди лева, докато разходите са 174 хиляди. Сметките показват, че дивидентът, който Община Добрич ще получи, е 243 лева и 57 стотинки. 
„Не трябва ли Общината, като акционер, да засили контрола как се формират разходите на това дружество”, попита Божанка Вуцова. 
Председателят на Общински съвет Иво Пенчев насочи вниманието на съветниците към наемната цена на квадратен метър – 1 лев и 21 стотинки за сграда, която се намира в идеалния център на Добрич. 
Кметът Йордан Йорданов подчерта, че въпросът ще бъде поставен на заседанията на постоянните комисии. 
„Г-жо Вуцова, имате пълно право. Община Добрич ще вземе необходимите мерки, за да получава полагащото й се по реални пазарни цени. Въпросът ще бъде поставен на дебат в постоянните комисии и ще дискутираме какво е възможно да се направи”, заяви Йорданов. 

Източник: МГ Добруджа