Швейцарски франкове шумолят екологично

На 5 май 2017 г. Върховният административен съд излиза с определение по делото на Тома Белев срещу МОСВ, засягащо предварителното изпълнение на решението на ведомството за извършване на екологична оценка на проектоплана за управление на НП „Пирин“.

Съдът отсъжда в полза на Белев срещу екоминистерството. В това не би имало нищо странно или смущаващо, ако председател на съдебния състав не бе съдия Атанаска Дишева, чийто съпруг е съпартиец на жалбоподателя.
Съдийка, съпруг и жалбоподател под шапката на „Да, България“
Съдия Дишева е омъжена за Генади Маринов Дишев – член на националния съвет на „Да, България“ и кандидат-депутат от Ловеч, поставен на хипотетично избираемото второ място в листата. Жалбоподателят Тома Белев е кандидат-депутат от същата партия в районите Кърджали и София.
Освен по партийна линия двамата изглежда имат допирни точки и в чисто бизнес отношения. Генади Дишев е заемал ръководни длъжности и продължава да членува в неправителствената Асоциация „Активни потребители“. В докладите на „Активни потребители“ се вижда, че те членуват в една мрежа с Фондация „Биоселена“. Фондация „Биоселена“ пък е партньор по проекта „За Балкана и хората“ заедно с Асоциацията на парковете в България, управлявана от Тома Белев, и WWF-България, управлявано от жената на Тома Белев.
Стойността на проекта е 4 790 000 швейцарски франка, като 4 200 000 швейцарски франка са грант по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. А Генади Дишев е един от малкото членове на Българо-швейцарската търговска камара. Случайно или не, проектът „За Балкана и хората“ се изпълнява на територията на три парка в Стара планина, в район, където фирма на Генади Дишев е открила клон с цел строителство на ваканционен комплекс.
Защо не е направен отвод?
Имайки предвид гореописаните свързаности, извършването на отвод по чл. 22 от ГПК е най-малкото препоръчително, а вероятно и задължително. Гражданският-процесуален кодекс постановява, че „Не може да участва като съдия по делото лице, […] относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.“
Малко вероятно е съдия Дишева да не е знаела партийната принадлежност и политическата кариера на съпруга си и произтичащата от това обвързаност с жалбоподателя. Връзките между професионалните кариери на двамата и допирната точка с активен проект на стойност над 4 млн. швейцарски франка са достатъчно значими и надали са пазени в тайна в рамките на семейството.
Пореден пример за задкулисието в съдебната система
Самата съдия Дишева също не остава далеч от политическата дейност на партия „Да, България“. Преди броени дни тя е номинирана за член на Висшия съдебен съвет от приближена до партията на Христо Иванов и съпруга й неправителствена организация.
А що се отнася до самата партия „Да, България“ и прокламираната от нея борба срещу задкулисието в правосъдието, казусът „Дишева“ със сигурност е пример за ситуация от типа „крадецът вика дръжте крадеца“.
„Труд“ е изпратил въпрос до ВАС защо съдия Дишева не е направила отвод по дело от висока обществена важност, когато съпругът й е политически и професионално свързан с жалбоподателя. Ще бъде сезиран и Инспекторатът на ВСС, за да извърши проверка дали това не е пореден пример на задкулисието в съдебната система.
ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА
Пет български неправителствени организации:
Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА
Асоциация на парковете в България
Българска фондация “Биоразнообразие”
Българско дружество за защита на птиците
WWF – България
Четири швейцарски организации:
“Про-натура”/”Приятели на земята”
BirdLife Швейцария
Фондация SAVE
REDD Мрежа за обмен и устойчиво развитие
Българското Министерство на земеделието и храните, представено от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Девет зони по “Натура 2000”
Три парка в Западна и Централна Стара планина – “Българка”, “Врачански балкан” и “Централен балкан”
ПРЕДМЕТ
Природозащита, икономическо развитие чрез природозащита и повишаване на обществената ангажираност
ФИНАНСИРАНЕ
Българо-швейцарска програма за сътрудничество чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
БЮДЖЕТ
4 790 000 швейцарски франка
СУМА НА ШВЕЙЦАРСКИЯ ГРАНТ
4 200 000 швейцарски франка
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Септември 2012 – август 2017
Съдийка осъди МОСВ по жалба на Тома Белев. Белев и мъжът й са кандидат-депутати от „Да, България“ и свързани с проект за 8,5 млн. лв.

Източник: в. Труд