Нов сигнал срещу Тома Белев до ДАНС и Главния прокурор

Животът

01-08-2014, 09:00

Автор:

BurgasUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Прокуратурата започва разследване на Тома Белев

Прокуратурата започва разследване срещу Тома Белев

Тома Белев пак гази законите

Тома Белев е заемал незаконно висок и възлов пост

Тома Белев незаконно се самопровъзгласил за председател на „Асоциация на парковете в България”

Правителството подарява цялото Черноморие на Тома Белев и "Зелените олигарси"

Асоциация на парковете в България на Тома Белев е получила 4.8 млн. франка от швейцарска програма

„Зелените” на Вальо Симов на война срещу „Зелените” на Тома Белев

Асоциация на парковете на Тома Белев върти търговия с имоти

Тома Белев се облагодетелствал от обществени поръчки за парковете

НАБЧ: Зелената мафия рекетира политически партии!

Пак протест срещу "зелената мафия" пред Общината

Национална асоциация:"Зеленият октопод" се опитва да анексира българското Черноморие

НАБЧ иска разследване на дейността на Белев като шеф на Асоциацията на парковте

НАБЧ е входирала сигнал до ДАНС и до Главният прокурор Сотир Цацаров с искане да започне незабавно разследване срещу Тома Белев. В сигнала се поставя под въпрос дали са били законосъобразни действията на Белев докато е бил председател на Асоциацията на парковете. Настоява се да бъде разследван и изпълнителният директор на Агенция по горите.
Публикуваме становището на НАБЧ със съкращения:
„На 26.07.2014 година е проведено нелегитимно и незаконно, свикано Общо събрание на Сдружение „Асоциация на парковете в България”, вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под парт. № 10261, т.189, р. II, стр. 130 по ф.д. № 1246/2003 год. На него не са допуснати представители на Агенция по горите, които са принципали на учредителите. Такова събрание се провежда за пръв път от учредяването на Сдружението през март 2003 година. То има за цел да легитимира и оправдае незаконно заеманата длъжност – председател на Асоциацията, в продължение на 6 години от г-н Тома Белев. Незаконно заеманата длъжност е доказана с определение на ВАС тричленен състав пето отделение по дело №16780/2013 година, влязло в сила на 11.06.2014г. Тричленният състав на ВАС е приел „…поради липса на процесуална легитимация на г-н Тома Белев, обявил себе си за председател на Управителния съвет и представляващ сдружение „Асоциация на парковете в България…”. Освен това съдът е приел „…видно от решенията на общото събрание, проведено на 28.01.2003 г., по т.6 г-н Белев е избран с мандат от 5 години за председател на УС на сдружение „Асоциация на парковете в България”, при което мандатът на същия е изтекъл през 2008 г.”
Предупреждаваме, че става въпрос за изключително големи финансови въпроси, свързани с парични средства и недвижими имоти, придобити от „Асоциация на парковете”, чрез използване може би на заблуда от Управителния съвет и Учредителите – 9 дирекции на държавни природни парка на бюджетни издръжки, което е и форма на дублиране на дейността на парковете. От анализа на справката от Служба по вписвания се вижда, че имотите са придобити от „Асоциация на парковете в България” през периода 2008-2011 година. През този период съда е приел, че г-н Тома Белев няма процесуална представителност като председател на УС, защото мандата му е изтекъл през 2008 година.
В ДВ бр. 50/2014 и в сайт, с наименование „Асоциация на парковете в България“ се появи следното съобщение :

„ПОКАНА за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ”
Свикващият събранието г-н Белев не може да бъде председател на УС без да е негов член.
След незаконното събрание, придобитите имоти от Сдружението, с учредители дирекциите на държавни природни паркове, може би ще отидат в ползва на новите членове, основно физически лица, които ще се разпореждат с активите му. Предвид горното, молим спешно да оспорите в съда легитимността на събранието и да предотвратите вписването на взетите от събранието решения, както и да извършите обстойна проверка за действията или бездействието на Агенция по горите, свързана с дейността на „Асоциация на парковете в България”. Да извършите проверка подписвал ли е документи г-н Тома Белев като председател на УС на „Асоциация на парковете в България” през периода, който тричленния състав на пето отделение на ВАС определи, че той е „обявил себе си за председател на УС”. Да извършите проверка подписвал ли е документи като член на УС на „Асоциация на парковете в България” за периода от освобождаването му като директор на ДПП „Витоша” до момента, за който период съда вече е определил, че не е могъл да бъде член на УС. Ако има такива подписани документи, то те ощетили ли са държавна собственост, юридически или физически лица и дали са облагодетелствани трети лица. Да проверите изискал ли е сведение изпълнителния директора на Агенцията по горите от учредителите на асоциацията като техен принципал за подготвеното общо събрание на „Асоциацията на парковете в България”, свикано от нелегитимния председател на УС на сдружението.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен