Министрите Петков и Петров проведоха среща за казуса с ТЕЛК

Набелязан е план за действие в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект

Министърът на здравеопазването проф. Николай Петров и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, заедно със свои заместник-министри са обсъдили дейността на ТЕЛК в страната, както и ситуацията с отменените текстове на Наредбата за медицинската експертиза, съобщават от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

За краткосрочния план е проведен разговор с ресорния вицепремиер Валери Симеонов с цел спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, като по този начин ще бъде намерено временно решение за работата на ТЕЛК-овете. По предварителна информация НСТС ще бъде свикан още идния вторник(6 юни).

За средносрочния аспект двамата министри и екипите им обсъдиха пътна карта по отношение предстоящата реформа в системата, с оглед изпълнение на правителствената програма. Беше решено да бъде сформирана работна група, в която да участват представители на двете министерства и на Националния осигурителен институт. От работната група се очаква да излезе с доклад за структурни промени, които да бъдат предложени и обсъдени в Националния съвет по медицинска експертиза.

Планът за дългосрочен аспект, след широко обществено обсъждане с всички засегнати страни, е да се пристъпи към законодателна инициатива.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен