Съдът отряза зелени мераци за 11,5 милиона лева

Агенция към МОСВ бе изготвила обществена поръчка по калъп за Тома Белев и компания

Скандална обществена поръчка за 11 501 250 лева спря с окончателно решение тричленен състав на Върховният административен съд, съобщава Труд. Търгът бе обявен в края на август миналата година от Изпълнителната агенция „Околна среда“, която е по шапката на Министерството на околната среда и водите. Предметът на поръчката беше „Избор за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България“. Още тогава проверка на „Труд“ показа, че голяма част от изискванията за кандидат-изпълнителите са занижени. А няколко месеца преди това – през май, нелегитимният председател на Асоциацията на парковете в България Тома Белев започна да се оплаква, че в областта на екологията властта иска „прекалено квалифицирани“ кадри за обществените поръчки.
На няколко пъти Комисията за защита на конкуренцията и съдебните състави връщаха за обществената поръчка заради нарушения в условията. От ИАОС дори обявиха, че са я спрели, но обявлението така и не беше премахнато.
В четвъртък вечерта магистратите решиха, че търг с такива условия не може да има и спряха процедурата. Ако трябва да бъде обявявана нова, то ще се премине отново през целия за административен път – условията да са съвсем нови, както у самото задание.
Преведени на човешки език мотивите на магистратите са, че заданието е порочно написано и би могло да обслужи интереса на някоя от фирмите-кандидатки, повечето от които гравитират именно около зелените.
Даваха 30% от сумата предварително
Необяснимата щедрост на ИАОС
Необяснима бе щедростта на Изпълнителната агенция „Околна среда“, която само за предварителна работа щеше даде 30% от 11,5-те милиона лева. Всъщност ставаше дума за изготвяне на анализ и график на дейността, която ще се извършва. Накрая, ако поръчителят в лицето на агенцията не е доволен, ще може да санкционира изпълнителите с 20% от платените суми – с други думи, дори и при некачествено изпълнение печалбата ще е 80%.
Другата уловка в поръчката беше, че мониторингът щеше да приключи през 2019 година, когато трябва да се изпратят през 2019 година в ЕС. Ако в изводите си изпълнителят посочеше, че някои видове неправилно са определени за изчезнали или че състоянието на изследваните животни и хабитати е лошо, гарантирано ЕС щеше наложи на България тези райони да влязат в „Натура“, за което ще трябва да отделят още много средства. А всяко парче земя, попаднало в „Натура 2000“, де факто принадлежи на псевдоеколозите. Те започват там своята „природозащитна“ дейност, от която всъщност печелят милиони, а за бизнеса и хората остава да търсят своя поминък другаде.
Основната цел
В какво се бяха прицелили зелените този път и от какви средства ги отряза ВАС: анализ на видовете безгръбначни – 1 105 000 лв., на видовете риби – 966 250 лв., на земноводни и влечуги – 603 750 лв., на бозайниците – 676 250 лв. И още – за прилепи 533 750, за висши растения и мъхове – 837 500 лв, за типовете местообитания – 3 058 750 и накрая най-голямото перо – изследване на видовете птици – 3 700 000 лв. По-голямата част от финансирането (85%) е от ОП „Околна среда“ за периода до 2020 г.
Фалшива новина
Еколози излъгаха журналисти
Зелените в Пловдив за пореден път пратиха местните журналисти за „зелен хайвер“, след като обвиниха градската управа, че допуска използването на опасни минни отпадъци за ремонт в начално училище „Петко Славейков“. От Българския център за зелена икономика дори свикаха извънреден брифинг и обясниха колко е опасно положението.
От местната управа реагираха светкавично и доказаха с факти, че изобщо нямат договор с фирмата, посочена за доставчик и не са купували нищо от нея.