Провеждат обществено обсъждане на плана за защитените зони край Каварна

На 4 август от 10.00 часа в Община Каварна

Община Каварна уведомява обществеността, че във връзка с разработването на Интегриран план за управление на защитена зона  „Комплекс Калиакра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони  „Калиакра” и  „Белите скали” за опазване на дивите птици и на основание от Закона за защитените територии, и във връзка с   Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ИБЕИ-БАН организира обществено обсъждане на проекта на Интегрирания план за управление.

Общественото обсъждане ще се състои на 04.08.2017г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Каварна.

Интегрираният план за управление на защитените зони е на разположение за интересуващите се в периода от 04.07.2017г. до 04.08.2017г. всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа в сградата на Община Каварна, етаж ІІІ, стая 309.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен