Евродепутат с кампания за по-голям ангажимент на ЕС в здравеопазването

Българският евродепутат от ГЕРБ д-р Андрей Ковачев поведе кампания за по-голям ангажимент на ЕС в сферата на здравеопазването

Повече от 70 евродепутати от основните политически групи в Европейския парламент публикуваха призив за продължаване на действията на ЕС в областта на здравеопазването и засилено сътрудничество между държавите-членки. Текстът на политическата декларация е предложен от българския евродепутат от ГЕРБ д-р Андрей Ковачев и е подкрепен от учредената по негова инициатива неформална Група от евродепутати за достъп до качествено здравеопазване, както и много други евродепутати, които се интересуват от здравни въпроси. Техният призив идва в навечерието на дебата за състоянието на Европейския съюз, които ще се проведе в сряда в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург. Дебатът ще започне с годишната реч на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в която той ще представи своите виждания за бъдещето на Европа на основата на петте сценария, представени по-рано тази година. Два от тях предвиждат Европейския съюз да прекрати действията си в сфери, в които се счита, че носи по-ограничена добавена стойност или не е в състояние да изпълни обещаното. Това включва особено области като здравеопазването, които не са пряко свързани с функционирането на единния пазар.
„Всички ние се радваме на по-добро здраве благодарение на сътрудничеството и взаимодействието в сферата на здравеопазването на европейско ниво. Затова е важно да няма отстъпление от постигнатото до момента и да видим дори по-голям ангажимент на ЕС към здравето на европейските граждани. Над 70% от тях очакват ЕС да прави повече в тази област“, коментира Андрей Ковачев.
Следва пълният текст на декларацията в превод от английски:
„Ние, долуподписаните членове на Европейския парламент, сме дълбоко загрижени относно перспективата за намаляване на ангажимента на Европейския съюз в областта на здравеопазването, очертана от някои от сценариите в "Бялата книга за бъдещето на Европа". Европейската интеграция донесе значителни ползи за здравето на всички европейци. Това сътрудничество трябва да бъде поддържано, за да се гарантира, че гражданите на ЕС имат равни възможности да получават качествени здравни грижи и услуги в своята страна. Пациентите не трябва да плащат цената, която е резултат от липсата на общи европейски политики в здравеопазването.
Ние вярваме, че Европа е нещо повече от общ пазар и обща валута. Укрепването на икономическите основи на европейския проект несъмнено е от решаващо значение, но не трябва да забравяме, че това е просто средство за постигане на просперитет в Съюза. Здравето е предпоставка за просперитет и амбициозната европейска програма за растеж и работни места не може да бъде постигната без здрави европейски граждани.
Европейските здравни системи се мъчат да се справят с неотложните предизвикателства като застаряващото население, недостигащите здравни бюджети и нарастващите нива на здравни неравенства. Тези предизвикателства надхвърлят националните граници на държавите-членки и изискват общи европейски решения. Игнорирането им не само ще бъде икономически неефективно, но и политически опасно. Големите несъответствия в здравеопазването подкопават социалното единство и насърчават политическото недоволство. По този начин се възпрепятстват сътрудничеството и процесът на европейска интеграция.
За да подсигурим бъдещето на Европейския съюз, трябва да се противопоставим на популистката реторика и да отговорим на очакванията на европейските граждани. Скорошните проучвания на Евробарометър показват, че около 70% от европейците желаят по-голям ангажимент на ЕС в сферата на здравеопазването. Призоваваме за продължаване на действията на Европейския съюз в областта на здравеопазването и засилено сътрудничество между държавите-членки на ЕС като предпоставка за устойчивото развитие на нашия Съюз.“Снимка на Деня

Щрихи от Плевен