Месец на профилактика на остеопорозата в Каварна

Да запазим костите си здрави!

По традиция ежегодно в страната се провежда информационна и скринингова кампания за запознаване с личните рискови фактори и ранна профилактика на остеопорозата. В рамките на тази кампания със съдействието на Община Каварна на 28 септември 2017г. (четвъртък)  от 12:00 до 14:00 часа в Домашен социален патронаж на ул."Г.С.Раковски"№ 13 и от 15:00 до 16:00 часа в кметство Българево  ще се проведат информационни събития под мотото „Да запазим костите си здрави!“. Посетителите ще могат да научат кои са основните рискове за развитие на остеопороза при мъже и жени и какви мерки да следват, за да запазят костите си здрави през всеки етап от живота. Заинтересованите лица ще могат да попълнят тестове за определяне на личния си риск и да научат повече за ролята на храненето и двигателната активност при профилактиката на това заболяване. По време на събитието ще се проведат измервания на костна плътност и телесен състав. Записването става предварително на тел. 0884 71 44 39 .

Информационното събитие „Да запазим костите си здрави!“ е част от глобалната инициатива на Международната фондация по остеопороза, която се провежда в над 200 страни  в света с цел повишаване на информираността и ограничаване на разпространението на остеопорозни фрактури – една от водещите причини за ранна инвалидизация и смъртност сред възрастното население на планетата.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"