Община Добрич е удостоена с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

За четвърти път

Община Добрич получава за четвърти път престижното отличие на Съвета на Европа – Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Призът бе връчен на зам. - кмета „Устройство на територията“ Арх. Боян Коларов на официална церемония в рамките на Годишната среща на българските местни власти, която се провежда в Албена. За пореден път Община Добрич доказа, че прилага успешно 12–те принципа за добро демократично управление и има високо качество на предоставяните публични услуги. Наградата е и признание за реализиране на добри практики при изпълнение на публичните политики в общината. Принципите, формулирани от Съвета на Европа, които Община Добрич успешно прилага, са: Честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; Отзивчивост; Ефикасност и ефективност; Откритост и прозрачност; Върховенство на закона; Етично поведение; Компетентност и капацитет; Иновации и отвореност за промени; Устойчивост и дългосрочна ориентация; Стабилно финансово управление; Човешки права, културно разнообразие и социално единство; Отчетност.

Присъждането на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво удостоверява, че управлението на дадена община отговаря на определени изисквания за качествено предоставяне на административни услуги. Престижната морална награда стимулира местните власти да подобряват своето управление в името на гражданското общество. Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление, чийто председател е министърът на регионалното развитие и благоустройството, е създадена през 2010 г. В състава й влизат представители на Омбудсмана, на общините и областите, на НСОРБ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Център за изследване на демокрацията, Сдружение „Болкан Асист“, Българската национална телевизия и на академичните среди.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"