Декларация на депутатите и ръководството на ПП ГЕРБ - Добрич

Във връзка с инвестиционното предложение за проучване и добив на природен газ на територията на областта

ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с инвестиционното предложение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич

Ние, народните представители от ПП ГЕРБ от 8 МИР Добрич и ръководството на ПП ГЕРБ – Добрич, изразяваме категоричната си подкрепа на жителите на община Генерал Тошево и област Добрич във връзка с опасенията, породени от инвестиционното предложение на „Русгеоком БГ” ЕАД за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич. Предложение, предизвикало напрежение и опасения, че застрашава живота и здравето на хората, природата и поминъка в региона.

Ние не можем да си позволим да подклаждаме страховете на хората в Добруджа, че те ще бъдат обект на вредно въздействие, а водите и земите в Житницата на България ще бъдат замърсени. Но, докато липсата на такава опасност не се установи категорично, смятаме, че не може да се рискува.

Като национално отговорни политици, настояваме да не се предприемат последващи действия, докато няма много по-ясно решение и още по-подробна експертиза.

Ще бъде национално предателство, ако подкрепим добива на какъвто и да е природен ресурс, при което се нарушава екологията и застрашава здравето на българските граждани. Затова, докато не бъде установено дали тази инвестиция е екологично безвредна и не влияе върху екологията на територията, не повишава риска за здравето на българските граждани там, където би се проучвало или би се добивал газ, смятаме, че дейността на инвеститора не би следвало да продължава. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че всяко решение се взема отговорно в полза на държавата и в полза на всички тях. А, когато има напрежение поради неяснота, поради незнание дали е напълно безвредна или не конкретната технология, ние сме длъжни да се съобразяваме с тях.

Настояваме да не се предприемат последващи стъпки, преди да се гарантират животът, здравето и поминъкът на добруджанци.

Даниела Димитрова и Пламен Манушев, народни представители от ПП ГЕРБ в 44-ото Народно събрание

Ръководство на ПП ГЕРБ - Добрич