В Добрич се създава общински фонд "Здраве"

Това реши на свое заседание общинският съвет днес

В Добрич ще бъде създаден общински фонд "Здраве", реши на свое заседание общинският съвет днес. Фондът ще подкрепя усилията на общината в привличането на лекари и медицински сестри в здравните заведения - многопрофилната болницата за активно лечение, двата диагностичноконсултативни центъра, както и в центъра за психично здраве. Фондът ще подпомага финансово или с битово устройване лекари специализанти и медици, които са готови да дойдат в Добрич от други населени места. В областната болница не достигат специалисти в отделенията по анестезиология и интензивно лечение, по кардиология, онкология, диализно лечение, неонатология и други. "Здраве" ще инвестира единствено в човешки ресурси, каза председателят на постоянната комисия по бюджет, финанси и данъчна политика при общинския съвет Атанас Атанасов, който инициира създаването на фонда.
Общинският съвет избра комисия, която до месец ще подготви правилник за работата и устройството на фонда.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"