Добричкият окръжен съд участва в образователна програма за ученици

За четвърта поредна година

 • Окръжен съд - Добрич започна работа по образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Инициативата се провежда съвместно от ВСС и Министерство на образованието и се реализира с доброволното и безвъзмездно участие на магистрати и съдебни служители в цялата страна. Окръжният съд се включва в образователната инициатива за четвърти пореден път, като тази година ще си партнира с две училища от Добрич - СУ“Димитър Талев“ и СУ“П.Р. Славейков“. Програмата има за цел да повиши правната грамотност на учениците и степента на доверието им в съдебната власт, както и да ги подтикне към спазване на законите.

  Инициативата ще се осъществи под формата на лекционен курс пред близо 100 ученици от десетите и единайсетите класове на двете учебни заведения, чрез дискусии, провеждане на симулативни процеси и други прояви. Лектори ще бъдат председателят на Окръжен съд - Добрич съдия Галатея Ханджиева, съдия Калиптен Алид и съдия Георги Павлов – от наказателното и търговско отделение на съда, както и съдебният помощник Венцислава Печанска.

  Уроците започнаха тази седмица с лекция, подготвена от съдия Георги Павлов, в която той представи пред младежите структурата и функциите на съдебната власт у нас, професиите съдия, прокурор, следовател и ги запозна със статута на магистратите. В следващите 5 месеца учениците ще научат как могат да защитят правата си чрез съдебните институции, какви са видовете съдебни услуги, как да се предпазват от престъпления. В уроците на правна тематика ще се говори още за детското насилие, хулиганските прояви на непълнолетни, трафика на хора, за престъпления, извършвани от наркозависими лица. Пред младежите ще бъдат представени и правни казуси, свързани с тежки семейни конфликти - домашно насилие, лишаване от родителски права, настаняване на деца в приемни семейства.

  „Включваме се в образователната инициатива, защото сме убедени, че за подрастващите е от изключително значение да повишат своята правна грамотност, което пък е от значение за подобряване и повишаване нивото на тяхното гражданско самосъзнание. Опитът от работата ни с ученици досега показва, че за тях е любопитно да посетят съдебната палата, да влязат в съдебна зала, да участват в симулативни процеси, да научат по какви правила протичат гражданските и наказателните дела“, коментира пред журналисти председателят на съда Галатея Ханджиева.

  Тя обяви, че по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Окръжен съд - Добрич си поставя за цел в лекционния курс тази година да се обърне специално внимание  на това как правото на ЕС се прилага в нашата страна и какви са процедурите за съдебно сътрудничество между държавите-членки.

  „Мотивирани сме за това, защото смятаме, че като граждани на страна-членка на ЕС пред младите хора стоят много широки възможности

  да пътуват, да се образоват в чужбина, да работят там, дори да създават семейства в друга страна-членка. От тази гледна точка за тях е важно да имат правна култура не само що се отнася до правата и задълженията им в България, но и по отношение на останалите страни - членки, както и за Европейския съюз като цяло“, посочи Хаджиева.

  В организираната по повод старта на програмата пресконференция се включиха и представители на училищата-партньори, които изразиха своето положително отношение към инициативата.

  „Ще участваме съвестно и отговорно в програмата, която приехме с голяма радост. Благодарим за дадената възможност децата да се научат да отстояват своите права. Всичко, което ще научат по този проект ще им бъде от полза за цял живот“, посочи директорът на СУ“Димитър Талев“ Весела Панчева.

  „Радваме се, че сме част от програмата, която е много полезна за нашите деца. Уверена съм, че съвместната ни работа ще даде на учениците самочувствието на европейски граждани“, отбеляза зам.-директорът на СУ“П.Р. Славейков“.

  На пресконференцията беше коментирано, че СУ“П.Р. Славейков“ е едно от 30-те училища в страната, включено в Програмата за училища посланици на Европейския парламент, а СУ“Димитър Талев“ работи по 3 европейски проекта с партньори от над 10 страни. Във връзка с това Окръжният съд и училищата-партньори имат намерение да подготвят съвместни инициативи за закриването на програмата. Това ще стане в Деня на отворени врати в Окръжния съд, който тази година ще бъде посветен на Деня на Европа. На всички преминали обучението младежи ще бъдат връчени удостоверения за участие в образователната програма.