Провеждат растителнозащитни мероприятия в землището на Каварна

От 23 до 27 април

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на общ.Каварна, както следва:  

От 23.04.2018г. до 27.04.2018г  от 18.00ч  до 10.00ч. фирма „АГРОСПЕКТЪР” ООД , ще проведе третиране на зимна маслодайна рапица с препарати  Прореус 110 ОД при доза 50мл/дка с 45 дневен карантинен срок  в комбинация с фунгицид  Тилмор 240ЕК при доза 100мл/дка с 56 дневен карантинен срок .

Третирането ще се извършва:

- в масив 13 в землището на  гр.Каварна на площ – 855  дка, отстоящ от населени  места:  с.Селце – 2,3км  и с.Могилище - 2км; третирането ще се извърши на 23 и 24.04.2018г.

- в масив 26 в землището на с.Селце на площ – 855  дка, отстоящ от населени места: с.Селце – 1км.; гр.Каварна - 4км  и с.Могилище - 3.5км третирането ще се извърши на 23 и 24.04.2018г.

- в масив 3 в землището на с. Крупен на площ – 232 дка, отстоящ от населеното място  с.Крупен – 1.5км  третирането ще се извърши на 24 и 25.04.2018г.

- в масив 3 в землището на с. Травник на площ – 403 дка, отстоящ от населени  места: с.Травник на 1км., с.Белгун – 3км и с.Могилище – 2км. третирането ще се извърши на 24 и 25.04.2018г.

- в масив 7 в землището на с. Септемврийци на площ – 1430 дка, отстоящ от населени  места: с.Септемврийци – 2км., с.Било – 2км и с.Нейково – 2км. третирането ще се извърши на 24 и 25.04.2018г.

- в масив 26 в землището на с. Белгун на площ – 844 дка, отстоящ от населени места: с.Белгун – 2км. и  с.Септемврийци  – 2км,  третирането ще се извърши на 25 и 26.04.2018г.

- в масив 17 в землището на с. Иречек на площ – 684 дка, отстоящ от населени  места: с.Иречек на 1км.,  с.Вранино – 3км и с.Могилище – 2км. третирането ще се извърши на 25 и 26.04.2018г.

- в масив  22 в землището на с. Иречек на площ – 662 дка, отстоящ от населени  места: с.Иречек – 1.8км и с.Раковски– 3км. третирането ще се извърши на 25 и 26.04.2018г.

- в масив  24 в землището на с. Нейково на площ – 922 дка, отстоящ от населени  места: с.Нейково – 1.5км., с.Твърдица– 1.5км. и с.Пролез – 2км. третирането ще се извърши на 26 и 27.04.2018г.

- в масив 2 в землището на с. Видно на площ – 505 дка, отстоящ от населени  места: с.Видно – 2км. и с.Септемврийци – 2км. третирането ще се извърши на 26 и 27.04.2018г..

Приготвянето и зареждането на разтворите ще се извършва на работни площадки  в гр.Каварна  и с.Било.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Георги Радославов Кръстев, изпълнители Димитър Димитров Тодоров и Стилиян Величков Вичев.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен