Община Тервел ще отдаде 1688 декара земеделски земи под наем

Парцелите са в землищата на Тервел и 18 села

Община Тервел възнамерява да отдаде близо 1688 декара земеделски земи под наем на публичен търг с тайно наддаване. Предложението на кметската управа за кои парцели от общинския поземлен фонд да се търсят нови стопани ще бъде разгледано на предстоящото заседание на общинския съвет, съобщава БТА.
Предвижда се земеделските земи да бъдат отдадени за пет стопански години - от 2018-2019-а до края на 2022-2023-а. Парцелите са в землищата на Тервел и 18 села, между които Безмер, Орляк, Оногур, Войниково, Коларци, Жегларци, Професор Златарски и други. Началните тръжни цени според категорията на земята са от 40 до 60 лева за декар за година.