Детска млечна кухня в Добрич с нови придобивки

С дарените средства на стойност 42810,00 лв са ремонтирани и сервизните помещения

Нови придобивки, дарени от „Есетере България“ вече са доставени в Детска млечна кухня в Добрич.Кухнята, която бе ремонтирана със средства на компанията вече разполага с нов автомобил, климатик, фризер, заленчукорезачна икартофобелачна машина, както и 12 броя термокутии, необходими за транспортирането на кулинарната продукция. Новият автомобил ще служи на заведението, за да може кулинарната продукция  навреме да бъде доставена  до потребителя. Кухненското обзавеждане ще допринесе за приготвяне на качествена,  здравословна и разнообразна  храна  за най – малките граждани на Добрич. С дарените средства на стойност 42810,00 лв са ремонтирани и сервизните помещения в заведението. Храната в Детската кухня се приготвя  по рецепти от  „Сборник за здравословно хранене на деца  до 3 годишна възраст“, утвърден от Министерството на здравеопазването.Изготвят се седмични менюта,които се сменят на три месеца според сезона.  Детската млечна кухня приготвя всеки ден храна за две възрастови групи - около 1000 - 1200 порции. Предлага се тристепенно меню, съобразено с препоръчителните дневни норми за консумация на основните хранителни продукти, като плодовете и зеленчуците са съобразени със съответния сезон.Храната отговаря по качествен състав  и технологична обработка  на възрастовите особености на детския организъм.От тази услуга в момента се възползват около 400 потребители. За последните три години услугата на детската кухня се използва от 1150 потребители и са приготвени 197320 обяда.От месец май 2017 г. се въведе и услугата „Доставка до адрес“,която се прие с одобрение от родителите.Регистрираните родители, които желаят да получават приготвената храна  на желания адрес вече наброяват 170.Доставката осигурява спокойствие и удобство.

 Община Добрич ще продължи съвместната инициатива с „Есетере“, която датира от три години, да направим децата на Добрич щастливи и да подобрим услугите за тях. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен