Център за върхови постижения в науката ще заработи в Пловдив

Седем центъра за компетентност се създават у нас

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ започва работа в Пловдив. Той ще бъде представен на съвместна пресконференция от ректора на Медицинския  университет - Пловдив чл.кор.проф. д-р Стефан Костянев и ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” проф. д-р Запрян Козлуджов, предаде БНР.

Главна цел на центъра е повишаване нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност в МУ – Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски” и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов" към БАН в София. 

Това ще се случи чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина.

Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната финансова помощ по Проекта е на обща стойност 23 472 018,71 лева, от които 19 951 215,91 лв. европейско и 3 520 802,80 лв. национално съфинансиране. Проектът започна да се изпълнява през месец март 2018 година и ще приключи до 30 ноември 2023 година.

Седем центъра за компетентност се създават у нас със 134 милиона лева европейски средства. 

Финансирането е по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" в частта й за научни изследвания и технологично развитие. 

Целта е да се подобри капацитетът за икономическо развитие на регионите чрез повече публични инвестиции в изследователска инфраструктура и пазарно ориентирани научни изследвания.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен