Пловдив се присъединява към Инициативата за градска авиационна мобилност

Подписа се манифест за стартиране на демонстрационен проект

Заместник-кметът на Пловдив Стефан Стоянов, ръководителят на инициативата на Airbus Градска авиационна мобилност Василис Агоуридас, директорът на ИКИТ-БАН чл.кор.Петър Гецов и представителят на България за инициативата и на института IBP-Fraunhofer Георги Георгиев подписаха манифест за стартиране на демонстрационен проект в Пловдив в София по време на Генералната асамблея на EIP-SCC-UAM (Инициатива за градска авиационна мобилност на Европейските партньорства за иновации за интелигентни градове и общности), провеждана в рамките на българското европредседателство.
Като отправна точка ще се обърне внимание на въвеждането на иновативна транспортна система за стоки в Пловдив и региона, включително стратегическото изключително важно пространство на ТИЗ.
В рамките на демонстрационния проект Пловдив, Тракия Икономическа зона (ТИЗ), Институтът за космически изследвания и технологии-БАН (ИКИТ-БАН), AIRBUS, IBP-Fraunhofer и EIP-SCC UAM ще работят активно за постигане на следните цели:
• проучване на възможностите за реализиране на градска авиационна мобилност в Пловдив;
• планиране и въвеждане на транспортна система за обслужване на ТИЗ;
• привличане на средства за реализация на системата.
EIP-SCC UAM инициатива ще включва набор от демонстрационни проекти за интелигентни градове. Целта е чрез хоризонтално сътрудничество на различни участници да се предложат решения за ГАМ, като се очаква инициативата да съдейства развитието на силни връзки между тях.
Тази инициатива ще предложи форум за различни участници както на включените, така и на заинтересованите, за планирането на бъдещата мобилност на техните градове.
Очаква се всички заинтересовани страни да обединят усилията на съответните общности за работа по демонстрационни проекти за ускоряване на реализацията на градската авиационна мобилност, на общественото приемане и споделяне на новаторски идеи. ГАМ инициативата ще позволи развитието на силни връзки между тях и разработване на стратегия и пътна карта за следващото поколение градска мобилност, включително и авиационната. Основната цел е да се стартират демонстрационни проекти и привлече финансиране за реализирането им.
Концепцията за градска авиационна мобилност в Пловдив и региона, накратко ГАМ-Пловдив, ще предлага иновативни решения и подходи за решаване на сериозни транспортни проблеми на град Пловдив и на периферните градски и селски райони, които възникват поради постоянното увеличаване на служителите и товарите на фирмите в ТИЗ.
По-нататъшното развитие на проекта ще обедини усилията на заинтересовани организации и фирми за реализиране на концепцията за ГАМ-Пловдив и предложи нови възможности за устойчиво развитие на мобилността в град Пловдив и региона, в полза на неговите граждани и регионално базираните компании.

Инициативата „Градска авиационна мобилност“ (UAM) на Европейското партньорство за иновации на интелигентни градове и общности (EIP-SCC), подкрепена от Европейската комисия, има за цел да обедини градове, граждани, бизнес и други заинтересовани страни, за да ускори практическото прилагане на проучвания и последващото им изпълнение. Инициативата се ръководи от Еърбъс, а институционалните партньори включват Евроконтрол и Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA).
ТИЗ в района на Пловдив е промишлена и търговска площ и един от най-големите икономически проекти в България. Тя включва шест големи индустриални зони в района на Пловдив с обща площ от 10,700,000 кв.м. Повече от 140 български и мултинационални компании работят в ТИЗ, които наемат на работа над 30 000 души. От 1995 г. до сега ТИЗ е привлякла над 1,5 милиарда евро инвестиции в основен капитал.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен