Млади еколози получиха сертификати

Завърши VII-ото Екоучилище "Западни Родопи“ на Младежкия воден парламент

Зам.министърът на околната среда и водите Атанаска Николова връчи вчера  сертификатите на участниците в VII-ото Екоучилище „Западни Родопи“ на Младежкия воден парламент. С това беше официално закрито екоучилището, което тази година се проведе в Девин.
От понеделник, когато беше открито училището, младите еколози от 12 клуба от България, Франция и Русия – ученици от 5 до 12 клас, се обучаваха в различни практически занятия и игри. Сред практическите дейности имаше  фотолов, а днес експерти от МОСВ демонстрираха пред младите еколози използването на дрон при проверка на проводимостта на река Девинска и показаха как се вземат проби от водите на реката. През седмицата младежите направиха преход от 1200 м през Ягодинската пещера, преминаха екопътеката „Струилица“, посетиха панорамната площадка „Орлово око“ над Буйновското ждрело.
С думите „Вие сте нашите партньори“ Атанаска Николова поздрави участниците и пожела водният парламент да присъединява нови членове. Зам.министърът подчерта важността на програмата от мерки в Плановете за управление на речните басейни и на Плановете за управление на риска от наводнения. Младежите бяха запознати и със значимостта на адаптиране към климатичните промени и политиките на МОСВ по устойчиво управление на водите. В обучението участваха още директорът на Басейнова дирекция „Източенобеломорски район“ инж.Цветелина Кънева и кметът на Девин Красимир Даскалов.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен