ПУ "П.Хилендарски“ запълни 96% от държавния си прием

Почти 470 души са се записали за платено обучение

За поредна година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ успява да запълни почти изцяло акредитирания си държавен прием един месец преди началото на учебната 2018/2019 година. Заети са 96% или общо 3314 от обявените по държавна поръчка 3454 места в ПУ и неговите филиали. Същевременно с това университетът е записал и 467 души в платена форма на обучение, като почти 350 от тях са избрали икономически специалности. Данните съобщи ректорът на висшето училище проф. д-р Запрян Козлуджов.
Той уточни, че към момента незаети са 140 бройки, но все още не е минал изпитът за специалността „Актьорство за драматичен театър“, в която местата за прием са 15 и със сигурност ще се запълнят. Затова реално става дума 125 свободни места, които очакваме през следващите седмици да намалеят наполовина и заемането на местата по държавна поръчка да достигне 98%, коментира проф. д-р Запрян Козлуджов.
Изпитът за „Актьорство за драматичен театър“ традиционно се провежда през м. септември в три кръга, разпределени в три последователни дни. Тази година обявените дати са 10, 11 и 12 септември, а до момента са подали документи около 40 кандидати. Очакваме броят на желаещите да се увеличи, защото от новата академична година режисьорът Теди Москов ще ръководи първокурсниците по „Актьорство за драматичен театър“, като самият той ще бъде в изпитната комисия на приемните изпити за специалността, уточни проф. Козлуджов.  
На фона на демографската криза, която през последните няколко години сериозно рефлектира върху запълването на местата във висшите училища, ПУ „Паисий Хилендарски“ запазва водещото си място сред държавните университети от класически тип. А Пловдивският университет е втори по големина и значимост в страната, коментира проф. Козлуджов. Според него интересът на кандидат-студентите към ПУ „Паисий Хилендарски“ се запазва устойчив заради добре развитата инфраструктура: освен непрекъснатото откриване на нови лаборатории, компютърни зали и зали за нови форми на обучение, университетът вече разполага с нова Спортна зала и кампус, включващ 4 общежития, изградени за 4 години.
Спазваме и т. нар. академично приличие – дипломират се между 55 и 60% от студентите, което показва, че завършват тези, които имат потенциал, а не всички приети, обясни ректорът. Той припомни, че това е утвърден световен стандарт, който помага да не се обезценяват дипломите. „Пресяването“ се случва през първата и втората година на обучението, когато се изучават основополагащите дисциплини.
Явно потенциалът на обучаваните и обучаващите в комбинация с подобрените условия за обучение са решаващи за бъдещите възпитаници на ПУ „Паисий Хилендарски“. През тази година се наблюдаваха и няколко нови тенденции като например равномерното, с малки изключения, запълване на местата по професионални направления. След трето класиране в края на м. юли изцяло бяха заети местата в направления „Педагогика“, „Право“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Политически науки“, „Социални дейности“, „Икономика“, „Администрация и управление“, „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Биотехнологии“, „Изобразително изкуство“, „Биологически науки“ и „Химически науки“. Биологическите науки имаха своя подем преди няколко години и, както се вижда от цялостното запълване на местата, продължават да привличат нови студенти. Изненадата тази година бе големият интерес към са специалностите с химия, в които всички обявени места по държавна поръчка са заети.
Само 5 свободни места в задочна форма има в направление „Педагогика на обучението по ...“. При хуманитарните науки лидер са бакалавърските филологически програми. Единични свободни бройки има в направления „Философия“ (1 място) и „История и археология“ (5 места), „Музикално и танцово изкуство“ (2 места), „Комуникационна и компютърна техника“ (9 места) и „Електротехника, електроника и автоматика“ (9 места).
За съжаление остава актуална тенденцията от последните години интересът към физика и математика да е по-слаб.

Снимка на Деня

Щрихи от Плевен