Над 650 е броят на новорегистрираните домашни кучета в Пловдив

Над 45 000 лв. като "такса куче“ са внесли в хазната

Обобщена справка от общинския електронен регистър на домашните кучета, показва, че от началото на 2018 г. до момента, над 650 е броят на новорегистрираните домашни кучета в Пловдив. От тях 550 попадат в някоя от категориите, освободени от заплащане на „такса куче“, а останалите 100 са внесли в общинския бюджет 2550 лв.
Над 45 000 лв. като „такса куче“ са внесли в хазната и 1500 собственици на домашни кучета, декларирани/регистрирани в общината в предходни години.
От общинската дирекция „Екология и управление на отпадъците“ напомнят на притежатели на домашни кучета, които все още не са заплатили я дължимите 30.00 лв. годишна такса, че подлежат на глоба.
Експертите подчертават, че средствата, събрани от този вид такса, се влагат обратно в дейности по реализиране на мероприятия за овладяване популацията на уличните кучета, както и за провеждане на редица кампании в полза на домашните животни, в т.ч. :
- изграждане и поддържане на специализирани площадки за свободно разхождане на домашни кучета,
- подпомагане идентификацията и кастрацията на домашни кучета и котки,
- предоставяне на полезни за доброто обгрижване на животните предметни награди, козметични и ветеринарни услуги, и пр.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"