Австрийски гигант сключи споразумение за придобиване на площадката на „Кремиковци”

SORAVIA придоби приблизително 40 процента от площадката, която е с обща площ 7.7 милиона кв.м.

Soravia Real Estate Developers GmbH (SRED), подразделението за Централна и Източна Европа и за Югоизточна Европа на SORAVIA, водеща в международен план австрийска компания в областта на недвижимите имоти и строителството, сключи споразумение с българската Fibank за придобиване на значителна част от площадката на бившия металургичен комбинат „Кремиковци“ североизточно от София. Като част от договора за лизинг SORAVIA придоби приблизително 40 процента от площадката, която е с обща площ 7.7 милиона кв.м.

Целта е в Кремиковци да навлязат индустриални, логистични, търговски и инфраструктурни компании, за да се даде на региона нов икономически растеж. Вече се водят първоначални преговори с международни промишлени фирми.

Затворен индустриален район с празно пространство в такива размери в непосредствена близост до голям град е уникален за целия Европейски съюз. Съществуващата инфраструктура от промишлен клас, отличните транспортни връзки и размерът на парцела го правят привлекателен за едромащабно промишлено и логистично развитие. Най-добрият начин да се използва площадката на бившия металургичен комбинат е един модерен промишлен и логистичен парк с екологосъобразни и високотехнологични производствени линии.