Светият синод обяви ученически конкурс "Възкресение Христово“

Рисунките и фотографиите ще бъдат разпродадени благотворително

Синодалният културно-просветен отдел обявява Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2020 в категориите изобразително изкуство, литература и фотография. В конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас. Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха. Конкурсните творби се изпращат до 22 април на адрес: Пенка Христова, Свети Синод на Българската православна църквма, Културно-просветен отдел, за Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2020, ул. „Оборище“ № 4, 1000 София. Email: skpotdel@bg-patriarshia.bg (само за литературните творби)

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:

- Заглавие на творбата;

- Трите имена на автора;

- Възраст, група/клас;

- Град / село, област, училище / ОДК / енорийско училище / клуб;

- Адрес и телефон за връзка с участника или неговия родител;

- Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

В конкурсния статут се съдържат всички условия и насоки, които са задължителни за участниците и които ще подпомогнат тяхната подготовка в избраните от тях категории.

Имената на наградените участници с протокол на журито от съответния раздел ще бъдат качени на 04.05.2020 г. на Официалния сайт на Светия Синод, Раздел НОВИНИ: http://bg-patriarshia.bg/news.php .

Награждаването на участниците в националния конкурс ще бъде на 17.05.2020 г. (5 Неделя след Пасха – на Самарянката) в столичния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ (София, ул.„Георг Вашингтон“ № 47, до Женския пазар и Лъвов мост) след приключването на св.Литургия. След награждаването се предвижда откриване на изложба с наградените творби в храм „Св. Св. Кирил и Методий“.

Статутът на конкурса предвижда след изтичане на изложбата творби от Раздели „Изобразително изкуство“ и „Фотография“ да участват в благотворителна разпродажба със социално-милосърдна насоченост към деца в нужда.