Официално: Създава се нова община Обзор в област Бургас

Министерският съвет прие решение за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас. Новата община ще включва следните населени места - гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Козница, с. Паницово, с. Приселци и с. Раковсково.

С извършването на тази административно-териториална промяна се цели да се създадат по-благоприятни условия за задоволяване на ежедневните потребности на населението от административни, социални, здравни, транспортни, финансови и други услуги, както и осъществяване на по-ефективно и ефикасно управление на територията на населените места, обхванати от инициативата за създаване на новата община.

Административно-териториалната промяна ще влезе в сила от деня на обнародването на Указа на президента в Държавен вестник, като общият брой на общините ще стане 266.

"С изключителна гордост и чест искам да ви съобщя, че проектът за решение на Министерски съвет за административно-териториалното отделяне на гр.Обзор и съставните му селища като самостоятелна община Обзор, област Бургас - е вече факт.
"С изключителна гордост и чест искам да ви съобщя, че проектът за решение на Министерски съвет за административно-териториалното отделяне на гр.Обзор и съставните му селища като самостоятелна община Обзор, област Бургас - е вече факт.
Искам да благодаря лично на премиера г-н Бойко Борисов, на Министерски съвет, на кмета на гр.Бургас - г-н Димитър Николов, на Областен управител Бургас – г-н Вълчо Чолаков, на областен координатор ПП ГЕРБ Бургас – г-н Димитър Бойчев, на всички лидери и общественици, които застанаха с твърда позиция и подкрепа зад хората на Обзор и съставните ни селища. Тези, които дадоха път на упражняването на пряка демокрация от страна на местното население. Тези, които повярваха в нашето желание и усърдие за създаване на едно по-добро място за живот, за големите мечти на нас малките провинциални градчета, за това, че ни давате шанс да развием потенциала на едно прекрасно кътче, където с правилните хора заедно да направляваме бъдещето на един прероден Обзор!", написа във Фейсбук кметът на Обзор Христо Янев.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен