Спецсъдът отрече да е издавал разрешения за подслушване на политици

По повод на отправени внушения в публичното пространство от представители на обединение „Демократична България“ за това, че Специализираният наказателен съд е издавал разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства спрямо политически ангажирани фигури, е извършена проверка в съдебните регистри. От нея е установено, че от Специализирания наказателен съд не е издавано разрешение за прилагане на СРС спрямо настоящия министър-председател на Република България, нито спрямо лица от политически формации, споменати в медиите, казват от Спецсъда.

Дейността на Специализирания наказателен съд по прилагане на Закона за СРС се проверява ежегодно от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. До момента в докладите не са констатирани никакви нарушения в тази дейност.

Неколкократно е посочвано, че „съдебният контрол върху исканията за прилагане и използване на СРС е значително завишен“.

И през настоящата година Специализираният наказателен съд ще изпълни законовите си задължения да представи пълната информация за осъществените правомощия по НПК и Закона за СРС на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, се казва още в съобщението до медиите от Специализирания наказателен съд.