До 7 април българските граждани влизат в Черна гора без документи, свързани с COVID-19

Няма изискване за предварителна онлайн регистрация на пътуващите

До 7.04 от българските граждани, които пристигат в Черна гора, не се изисква предоставяне на документи, свързани с COVID-19.

Няма изискване за предварителна онлайн регистрация на пътуващите.

Промененият режим важи за всички гранични пунктове в Черна гора и е публикувано на уебсайта на Министерството на здравеопазването и Института по обществено здраве на Черна гора на следния адрес: https://mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=422471&rType=2&file=Obavje%C5%A1tenje%20-%20zdravstveno%20upozorenje%20IJZCG%2011.01.2021.pdf

Цялата налична информация може да намерите на:

https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/montenegro

При нужда от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството ни в Подгорица на следните телефони за връзка: +38220655009 и в извънработно време на тел.:+38269143298.