Добрич е на пето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Намалява средната полезна площ на едно новопостроено жилище

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2017 г. е 32, а новопостроените жилища в тях са 85. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 11 повече, или с 52.4%, а жилищата в тях се увеличават с 42, или с 97.7%, съобщават от ТСБ в Добрич.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 68.8%, а с тухлена – 31.2%.

Област Добрич е на пето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След областите Варна - 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив - 74 сгради с 214 жилища,   Бургас - 68 сгради с 559 жилища и София - 43 сгради с 55 жилища.

Най-висок в област Добрич е делът на новопостроените жилища с две стаи (42.4%), следват тези с три стаи (24.7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 4.7% 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2017 г. в област Добрич е 6.8 хил. кв. м, или с 57.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ се увеличава с 45.2% и достига 3.8 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич намалява от 100.4 кв. м през третото тримесечие на 2016 г. на 80.0 кв. м през същото тримесечие на 2017 година. В страната средната полезна площ се увеличава от 81.2 кв. м на 84.4 кв. м за разглеждания период.

Добрич е седма сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Сливен - 152.4 кв. м, и Силистра - 124.7 кв. м, а най-малка - в областите Разград - 50.0 кв. м, и Шумен - 55.2 кв. метра.  Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"