Увеличава се строежът на жилища в Добричко

Най-търсени са тристайните

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2017 г. е 27, а новопостроените жилища в тях са 57, съобщават от ТСБ в Добрич. Спрямо второто тримесечие на 2016 г. сградите са с 5 повече, или с 22.7%, а жилищата в тях се увеличават с 33, или със 137.5%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 78,8%, а с тухлена – 22,2%.

Област Добрич е на шесто място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След областите Варна - 102 сгради с 822 жилища; Бургас - 101 сгради с 919 жилища; София - 67 сгради с 68 жилища; Пловдив - 58 сгради с 250 жилища и Стара Загора - 29 сгради с 46 жилища.

Най-висок в област Добрич е делът на новопостроените жилища с три стаи, следват тези с две стаи, а най-нисък е делът на жилищата с четири и пет стаи.

Добрич е осма сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Стара Загора - 167.8 кв. м и Силистра - 147.7 кв. м., а най-малка в областите Варна - 67.5 кв. м и Бургас - 68.4 кв. метра.  Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"