Почистват и укрепват река Факийска по проект

Дейностите по проекта възлизат на над 700 хил. лв.

Община Средец стартира дейностите по нов европроект. С отпуснатите по него средства започва и същинската работа по почистването и укрепването на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска. Целта е да се максимално да се ограничат наводненията в близките населени места, информират специалистите в местната администрация.

Средствата се отпускат от Европейския фонд за регионално развитие, чрез ОП "Регионално развитие".

Програма подкрепя на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини. Общата стойност на проекта е над 787 420,10 хил. лв, от които 39 370,61 хиляди са собствен принос от общината.

Общата цел на проекта е създаването на нови възможности за устойчиво развитие в община Средец, чрез ограничаване на рисковете от наводнения и намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. Според кмета на общината инж.Иван Жабов  населеното място е едно от потенциално опасните райони застрашени от наводнения в общината . "Европроектите и инвеститорите ще разкрият нови възможности за  развитие на селото", обясни кметът. Продължителността на проекта е 24 месеца.

През този период ще бъдат извършени планираните дейности по укрепване и стабилизиране на коритото на Крива река и участъка от коритото на река Факийска в регулацията на с. Факия. Ръководител на проекта е инж. Мариела Гъркова.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен