Омбудсманът притеснен от недоволството на лекарите

Константин Пенчев се надява на отговорност от страна на здравния министър

Омбудсманът Константин Пенчев изпрати на министъра на здравеопазването позицията си във връзка с протестното писмо на работещите в  "Пирогов".

Също така изрази и позиция по повод мнението на различни медицински специалисти, свързани с налагането на лимити на основни медицински дейности, които ограничават достъпа на гражданите до здравна помощ.

"Силно съм обезпокоен от недоволството на лекарите и ситуацията, пред която са изправени болничните заведения, предвид поставените пред тях ограничения и намалени финансови средства"м пише общественият защитник в писмото си до министъра в оставка.

Омбудсманът е категоричен, че както действащата нормативна уредба, така и практиките в областта на здравеопазването трябва да бъдат подлагани на непрекъснат и задълбочен анализ, за това какво въздействие оказват върху правата на пациентите, за да не се допусне тяхното накърняване.

"В случая възприетият начин на финансиране може да наруши нормалното функциониране на лечебните заведения и да доведе до ограничаване на достъпа до здравни услуги. Предпоставя се влошаване на качеството на услугите, поставя се под риск опазването на човешкото здраве и ограничаване на правото на гражданите на избор на лечебно заведение" – констатира Константин Пенчев.

Той е съгласен с факта, че е необходим механизъм за контрол на болничните заведения, с оглед ограничаване на порочните практики по изразходване на средствата. В същото време това не трябва да се отразява на достъпа на гражданите до качествено медицинско обслужване.

Омбудсманът е категоричен, че здравето и животът на хората не може и не трябва да бъдат функция от прогнозни обеми на дейност и ограничени бюджети.

В писмото си до министъра на здравеопазването в оставка Константин Пенчев пише още: "Независимо от настоящата политическа обстановка, с увереност, че ще проявите нужната отговорност, се обръщам към Вас с препоръка да инициирате незабавни мерки за преодоляване на създалата се кризисна ситуация, с оглед гарантиране на правото на гражданите на медицински грижи".