7 мерки и токът пада!

Министър Асен Василев настоява ДКЕВР да обясни как се формира т.нар. енергиен микс

Служебният енергиен министър Асен Василев се оплака, че правителството му е наследило договори за изкупуване на енергия на значително по-високи цени.

"Тези договори са дългосрочни. Изключително важно е ДКЕВР да каже за електроенергията за бита по какъв начин, спазвайки тези договори, трябва да се формира т.нар. енергиен микс. Очакваме от регулатора по един честен и прозрачен начин да даде тези условия", настоя той.

Днес Василев свика спешна пресконференция, за да представи изготвените от екипа му спешни мерки в енергетиката, които да гарантират прозрачност и евентуално поевтиняване не електроенергията.

Мярка 1
Производителите на енергия от възобновяеми източници-фотоволтаици и ветроцентрали, които девет месеца са били в неизпълнение на закона, да бъдат спрени временно, до изпълнение на законовите изисквания. Подготовка и изпращане на предложение до ДКЕВР за смяна на начина на изчисляване на енергията, произведена от заводските централи с "кафява енергия".

Мярка 2
ДКЕВР да въведе механизъм за изкупуване от НЕК и ЕРП на електроенергия, произведена от заводски централи, за да се заплащат само разликите между производството и консумацията.

Мярка 3
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) да предложи редуциране на количеството "студен резерв" за периода до септември 2013 година от 1040 МВт и да предприеме необходимите действия за провеждане на тръжна процедура за изкупуване на "студен резерв" съгласно Закона за енергетиката.
"Студен резерв" означава, че имаме мощности, които са готови да започнат работа, за тях плащаме. Нормално е да се проведе търг за това кой може да предложи тези резерви", поясни идеята си министър Асен Василев.

Мярка 4
ЕСО да предложи технически издържана и правно допустима възможност за премахване на ограниченията за износ на електроенергия за Турция. "В момента в енергетиката има свръх капацитет и свръх производство. Има инсталирани мощности за 12 000 мегавата, а консумация в пиковите моменти е 4700 мегавата. Най-високият износ през последните няколко месеца е достигал 300 мегавата", каза енергийният министър.

Мярка 5
ДКЕВР да преразгледа възможността за модифициране на такса пренос, с оглед стимулиране на износа.

Мярка 6
ДКЕВР да приеме правилата за търговия, като осигури влизането им в сила до 15 април 2013 година, както и да одобри до същата дата Общите условия за достъп на производители до преносната и разпределителните мрежи в страната.
"За да се балансира системата, трябва да се знае какво ще бъде производството и каква ще бъде консумацията. С тази мярка се прави първа стъпка за либерализиране на пазара", твърди  Василев.

Мярка 7
ДКЕВР да изготви механизъм за точното определяне и контрол на количествата електрическа енергия, формиращи квотата за обществен доставчик - квотни централи, обществен доставчик - крайни снабдители.

"Това са мерки, които предприемаме, за да стабилизираме системата. Те по никакъв начин няма да доведат до дълготрайно решение. Те ни дават време, чрез обществения съвет, чрез разговори с регулатора и чрез разговори с всички участници в системата на енергетиката, да постигнем прозрачна устойчива система", посочи министърът.

Асен Василев призова още Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да започне секторен анализ в сектор енергетика , а Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) да осъществи одит на обществените поръчки в най-големите държавни енергийни предприятия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен