„Ранобудните студенти” подкрепени от 500 преподаватели

500 преподаватели сложиха подписа си под декларацията в подкрепа на протестиращите студенти

Ето декларацията и пълен списък на преподавателите, които до момента са подкрепили „ранобудните студенти”:

“Ние, подписалите тази декларация преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища в страната, заявяваме подкрепата си за протестиращите студенти.

Подкрепяме техните справедливи искания за възстановяване на демокрацията, върховенството на закона и конституционния ред в страната. За 24 години ние самите не успяхме да гарантираме най-базовите демократични ценности – затова дължим подкрепа на тези студенти, които имат смелостта да се борят за тях.

Убедени сме, че правителството на г-н Пламен Орешарски е напълно компрометирано, а XLII Народно събрание е делегитимирано и всекидневно подрива и малкото останало доверие в политическите институции на страната. Затова заставаме зад исканията на студентите за оставка на правителството на г-н Орешарски, незабавното разпускане на Народното събрание и насрочване на нови избори.

Вярваме, че в политиката моралът има място – и то днес, тук и сега. Затова се чувстваме длъжни да подкрепим студентите, дръзнали да се надигнат срещу цинизма, бездушието, пасивността и недоверието, разяждащи основите на обществото ни и поставящи под въпрос нашето бъдеще като политическа общност.

С вас сме – успех!”

1. Аглая Маврова, гл.ас. д-р, ФСлФ, СУ
2. Адриана Дамянова, д-р, СУ
3. Адриана Тафрова-Григорова, проф.
4. Албена Вачева, доц. дфн, ЮЗУ
5. Албена Мирчева, д-р, ФСлФ, СУ
6. Албена Раленкова, хон. ас., НБУ
7. Албена Руневска, НБУ
8. Албена Танева, доц. д-р, СУ
9. Албена Тодорова, ФКНФ, СУ
10. Албена Хранова проф. д-р, ПУ
11. Александра Соскова, доц. д-р, ФМИ, СУ
12. Александър Александров, проф., УАСГ
13. Александър Илчев, проф., НМА
14. Александър Кацарски, гл.ас., ЮФ, СУ
15. Александър Коцев, доц. д-р, ГГФ, СУ
16. Александър Кънев, проф. дфн, ФФ, СУ
17. Александър Кьосев, проф. дфн, ФФ, СУ
18. Александър Порталски, гл. ас. д-р, ЮЗУ
19. Александър Стоянов, гл.ас., УНСС
20. Александър Ценов, доц. д-р, ТУ
21. Алексей Кальонски, д-р, ИФ, СУ
22. Алина Добрева, д-р
23. Амелия Личева, проф., ФСлФ, СУ
24. Амелия Марева, гл.ас., НБУ 
25. Ана Стойкова, доц. д-р, ИЛ към БАН
26. Ангел Ангелов, проф. дн, ЮЗУ
27. Ангел Ангелов, проф., УХТ, Пловдив
28. Ангел Ангелов, Robert Gordon University, London
29. Ангел Калайджиев, София
30. Ангел Луканов, София
31. Ангел Манчев, ас. д-р, ФЖМК, СУ
32. Ангел Шишков, проф. д-р, НСА
33. Андрей Александров, д-р, ЮФ, СУ
34. Андрей Андронов, УНСС
35. Андрей Бояджиев, доц., ФСлФ, СУ
36. Анета Димитрова, гл.ас. д-р, ФСлФ, СУ
37. Анета Петрова, гл.ас. д-р, ПУ
38. Ани Илков, гл.ас. д-р, ФСлФ, СУ
39. Ани Шумкова,гл.ас. д-р,ХМУ
40. Анисава Милтенова, проф. дфн, БАН
41. Анна Бешкова, доц. д-р, ФФ, СУ
42. Анна Кръстева, доц. д-р, НБУ
43. Анна Лазарова, ас., ФКНФ, СУ
44. Антоан Божинов, хон. преп., ФЖМК, СУ; НБУ
45. Антоанета Димитрова, д-р
46. Антоанета Дочева, д-р, ПУ
47. Антоанета Дончева
48. Антон Герунов, ФМИ, СУ
49. Антон Петков, доц. д-р, ФМИ, СУ
50. Антони Стоилов, доц. д-р, ЮЗУ
51. Антонина Желязкова, д-р, МЦИМКВ
52. Антония Замбова, доц. д-р, ФСлФ, СУ
53. Антония Стоянова, доц д-р, ИЕЕС, БАН
54. Ася Асенова, гл.ас. д-р, ФСлФ, СУ
55. Атанас Атанасов, гл.ас. д-р, ФСлФ, СУ
56. Атанас Терзийски, д-р, ПУ
57. Атанас Славов, гл. ас. д-р, ФФ, СУ
58. Атанас Стаматов, проф. дфн, МГУ
59. Ахинора Балтакова, ас. д-р, СУ
60. Бека Натан, хон. ас, ФФ, СУ
61. Биляна Борисова, гл.ас., ФСлФ, СУ
62. Биляна Курташева, гл.ас. д-р, НБУ
63. Биляна Радева, гл.ас. д-р, ФСлФ, СУ
64. Благовест Христовски, Биол. ф-тет, СУ
65. Бойко Пенчев, доц. д-р, ФСлФ, СУ
66. Борис Бакалов, БФ, СУ
67. Борис Вунчев, доц. д-р, ФКНФ, СУ 
68. Борис Сергинов, доц. д-р, НБУ
69. Борис Стоянов, гл. ас., д-р, ИФ, СУ
70. Борислав Гаврилов, проф. д-р, ИФ, СУ 
71. Борислав Георгиев, доц. д-р, НБУ
72. Боряна Димитрова, доц. д-р, НБУ
73. Борислав Кирилов, доц. д-р, ТУ
74. Борислав Мавров, д-р, НБУ
75. Борислава Танева, проф. д-р, СУ
76. Боряна Кючукова-Петринска, гл.ас. д-р, СУ
77. Боряна Михайлова, гл.ас., ВТУ
78. Боряна Русева, доц. д-р, София
79. Боян Думанов, гл.ас. д-р, НБУ
80. Боян Знеполски, доц. д-р, ФФ, СУ
81. Боян Славейков, доц. д-р, ПУ
82. Валентин Ангелов Миланов, ас., ТУ
83. Валентина Георгиева, гл. ас. д-р, ФФ, СУ
84. Валентина Златанова, проф. дсн, БАН
85. Валентина Иванова, гл. ас. д-р, Информатика, НБУ
86. Валентина Маринова, хон.преп., ДПН, СУ
87. Валентина Наумова, гл.ас., ФСлФ, СУ
88. Валери Голев , доц., Физ. ф-тет, СУ
89. Валери Колев, доц. д-р, ИФ, СУ
90. Валерия Хаджийска, д-р
91. Ваня Серафимова, гл.ас., МГУ
92. Васил Гарнизов, доц. д-р, НБУ
93. Васил Георгиев, д-р
94. Васил Колев, ас., НХА
95. Васил Попвасилев, OCAD, Toronto
96. Велин Белев, ас. д-р, НБУ
97. Велислава Петрова, гл.ас. д-р, ФФ, СУ
98. Венета Савова, ас., ФСлФ, СУ
99. Вера Стаевска, д-р, ФФ, СУ
100. Вержиния Арсова-Балчева, НАТФИЗ
101. Вероника Димитрова, ас., ФФ, СУ
102. Весела Герчева, НБУ 
103. Весела Статкова Карева, доц., АМТИ, Пловдив
104. Весела Цокева, ФФ, СУ
105. Весела Чергова, гл.ас.д-р, ФКНФ, СУ 
106. Весела Шушкина, хон.преп. д-р, ФСлФ, СУ
107. Веселин Будаков, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ
108. Веселин Гръцманов, Русенски университет “Ангел Кънчев”
109. Веселин Дафов, доц. д-р, ФФ, СУ
110. Веселин Кметов, д-р, ПУ
111. Веселин Страхилов, проф. дфзн, ФзФ, СУ
112. Веселин Тепавичаров, доц. д-р, ИФ, СУ
113. Веселин Тончев, доц. д-р ИФХ – БАН, ХФ на СУ
114. Веселина Вълканова, доц. д-р, СУ, ФЖМК
115. Веселина Георгиева
116. Веселина Синивирска, хон.ас., СУ
117. Веско Иванов
118. Виктория Викторова
119. Вили Лилков, проф. д-р, МГУ
120. Виолета Герджикова, доц. д-р, ФКНФ, СУ
121. Витан Стефанов, проф., ФФ, СУ
122. Вихър Георгиев, гл. ас. д-р, ФФ, СУ
123. Владимир Донев, доц. д-р, ВТУ
124. Владимир Маринов, ас., НБУ
125. Владимир Сунгарски, ас., ФКНФ, СУ
126. Владимир Томов, гл. ас. ДЕО
127. Владимир Трендафилов, проф. д-р, ФКНФ, СУ
128. Владимир Шопов, хон. преп., ФФ, СУ
129. Владислав Господинов, доц., ФП
130. Вяра Калфина, гл. ас. д-р, ФФ, СУ
131. Вяра Николова, доц. д-фн, ЮЗУ
132. Галина Величкова
133. Галина Гончарова, гл. ас. д-р, ФФ, СУ
134. Галя Вълчинова, д-р, Universite Toulouse 2 Le Mirail
135. Галя Габровска, хон.преп., НАТФИЗ
136. Галя Митова, СУ
137. Георги Александров, ТУ
138. Георги Атанасов
139. Георги Близнашки, проф. д-р, ЮФ, СУ
140. Георги Ганев, гл.ас. д-р, Стоп. ф-тет, СУ
141. Георги Господинов, гл.ас. д-р, ИЛ към БАН, СУ
142. Георги Гочев, ас. д-р, НБУ
143. Георги Д. Димитрв, проф. дсн, ФФ, СУ
144. Георги Жечев, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ
145. Георги Каприев, проф. дфн, ФФ, СУ
146. Георги Костов, д-р, ЛТУ
147. Георги Кънев, гл.ас., ГГФ, СУ
148. Георги Мандичев, СУ
149. Георги Менгов, доц. д-р, СУ
150. Георги Няголов, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ
151. Георги П. Антов, проф. БАН
152. Георги Папакочев, НАТФИЗ
153. Георги Фотев, проф. дфн, НБУ
154. Георги Янков, проф., НХА
155. Гергана Георгиева, гл.ас. д-р, ИФ, ВТУ
156. Гергана Герова, доц., ФзФ, СУ
157. Гергана Гугунска, СУ
158. Гергана Динева, ас. д-р, ФФ, СУ
159. Гергана Тонкова-Илчева, хон. ас., НМА
160. Даниел Смилов, доц. д-р, СУ
161. Даниела Колева, доц., ФФ, СУ
162. Дария Карапеткова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ
163. Делчо Илчев, департ. Спорт, СУ
164. Деница Хинкова, гл.ас. д-р, СУ
165. Десислава Бошнакова, доц. д-р, НБУ
166. Десислава Валериева, гл. ас., СУ
167. Десислава Данкова, НБУ
168. Десислава Димкова, ас. БАН
169. Диана Върголонова, ас., ФКНФ, СУ
170. Диана Йонова, доц., Медиц. у-тет
171. Диана Терзийска, доц. д-р, УНСС
172. Дилян Николчев, доц., Бог. ф-тет
173. Димитри Гинев, проф. дфн, ФФ, СУ
174. Димитър Бечев, д-р, ас., ФФ, СУ 
175. Димитър Божков, гл.ас. д-р, ФФ, СУ
176. Димитър Вацов, доц. д-р, НБУ
177. Димитър Димитров, доц. д-р, УХТ, Пловдив
178. Димитър Димитров, гл.ас., бог. ф-тет
179. Димитър Добрев, хон. ас., ФМИ
180. Димитър Илиев, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ 
181. Димитър Кюмюрджиев, СУ
182. Димитър Стоименов, хон. ас., ЮФ, СУ
183. Димитър Тодоров, ТУ
184. Димчо Аджаров, проф., Медиц. у-тет
185. Добрин Тодоров, проф., МГУ
186. Добринка Парушева, доц. д-р, ПУ, БАН
187. Добромира Николова
188. Драгомира Вълчева, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ
189. Ева Волицер, НБУ
190. Евгений Дайнов, проф., НБУ
191. Едвин Сугарев, доц. д-р, НБУ
192. Екатерина Дамянова, д-р, Бог.ф-тет
193. Екатерина Търпоманова, д-р
194. Екатерина Пейковска, ФКНФ, СУ 
195. Елена Джамбазова, доц. д-р, ФНПП, СУ
196. Елена Динева, ас., ФКНФ, СУ
197. Елена Метева, доц. д-р, ФКНФ, СУ
198. Елена Стоянова-Узунова, НБУ
199. Елена Тарашева, д-р, НБУ
200. Елена Хаджиева, доц. ФСлФ, СУ
201. Елена Цонева-Папуджиева, хон. преп. д-р, НБУ
202. Елисавета Мусакова, доц. д-р, хон. преп., НХА
203. Елица Дубарова-Петкова, гл.ас. д-р, НБУ 
204. Елица Йорданова, СУ
205. Елмира Василева, БАН
206. Емил Колчев, гл.ас., НБУ
207. Емил Трайчев, проф. дбгн, СУ
208. Емил Хорозов, проф. дмн, ФМИ, СУ 
209. Емилия Братанова, НБУ
210. Емилия Георгиева, проф. д-р, Медиц. у-тет
211. Емилия Дворянова, доц. д-р НБУ
212. Емилия Занкина, гл.ас. д-р, АУБ
213. Емилия Славова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ
214. Есмералда Камбурова, д-р
215. Жана Дамянова, гл.ас. д-р, ФФ, СУ
216. Жана Попова, гл.ас. д-р , ФЖМК, СУ
217. Жеко Кьосев, доц. д-р, ЮЗУ
218. Женя Георгиева, гл. ас., Медиц. у-тет
219. Живка Колева-Златева, проф. дфн, ВТУ
220. Живко Жечев, ВТУ
221. Живко Живков, ст.преп., УНСС
222. Жюстин Томс, Масови комуникации, НБУ
223. Златка Гочева, СУ
224. Златко Гулеков 
225. Ивайло Дичев, проф., ФФ, СУ 
226. Ивайло Маринов
227. Иван Билярски, проф. дин, БАН, ВСУ
228. Иван Гацов, проф., НБУ
229. Иван Евтимов, доц. д-р, НБУ 
230. Иван Манев, д-р
231. Иван Марков, проф., АУ – Пловдив
232. Иван Петров, хон.ас., ПУ 
233. Иван Попов, ас., ФКНФ, СУ
234. Иван Станев, гл. ас., Русенски У-тет
235. Иван Христов, доц., Богосл. ф-тет, СУ
236. Иво Пиперков, гл. ас., ФЖМК, СУ
237. Иглена Русева, доц, НАТФИЗ
238. Илиана Борисова-Кацарова, гл.ас. д-р, ИФ, СУ
239. Илиана Гълъбова, д-р, ХТМУ
240. Илиана Мирчева, доц.д-р, ФНПП, СУ
241. Илинка Терзийска, д-р, ЮЗУ
242. Илия Груев, доц. д-р, НХА
243. Илко Пенелов, д-р, СУ
244. Иля Йончев, проф. д-р, НМА
245. Йоана Сиракова, доц. д-р, ФКНФ, СУ
246. Йордан Ликов
247. Йордан Петров, ТУ и УНСС
248. Йорданка Велкова, гл.ас. д-р, ФСлФ, СУ
249. Ирен Иванчева, доц., ФСлФ, СУ
250. Ирена Кръстева, доц. д-р, ФКНФ, СУ
251. Ирена Павлова, СУ
252. Ирена Тодорова, НБУ
253. Ирина Зиновиева, проф., дпсн, ФФ, СУ
254. Ирина Стрикова, ас., ФКНФ, СУ
255. Искра Благоева 
256. Искра Христова-Шомова, проф., ФСлФ, СУ
257. Калин Манолов, СУ
258. Калин Янакиев, проф. д-р, ФФ, СУ
259. Камелия Джурелова, НБУ
260. Камелия Спасова, гл.ас., д-р, ФСлФ, СУ
261. Кирилка Ставрева, проф., Cornell College, Iowa
262. Кица Диаманджиева-Лъвчиева, хон. преп, ФНХФ, СУ
263. Клавдий Тютюлков, ФзФ, СУ
264. Клео Протохристова, проф. дфн, ПУ
265. Кольо Коев, проф. дсн, НБУ
266. Коста Герджиков, доц., ФНПП, СУ
267. Костадин Гърдев, доц. д-р, ИФ, СУ
268. Костадин Соколов, Университет Майнц, Германия
269. Красен Станчев, доц. д-р, ФФ, СУ
270. Красимир Лещаков, доц. д-р, ИФ, СУ
271. Красияна Радева Денева 
272. Кремона Павлова, СУ
273. Кристиан Таков, доц. д-р, ЮФ, СУ
274. Кристин Трендафилова, гл. ас., ФКНФ, СУ
275. Кристина Попова, доц. д-р, ЮЗУ
276. Ласка Ласкова, гл.ас. д-р, ФСлФ, СУ
277. Лилия Илиева, проф. д-р, ЮЗУ
278. Лиляна Деянова, проф. дсн, ФФ, СУ
279. Лиляна Симеонова, проф. дин, БАН 
280. Лиляна Табакова, гл.ас., ФКНФ, СУ
281. Линка Тонева-Методиева, ас. д-р, ФФ, СУ
282. Линда Николова, University of Utah, Salt Lake City
283. Лъчезар Томов, ас. д-р, НБУ
284. Люба Атанасова, д-р, Пекински университет
285. Любен Витанов, доц. д-р, ФНПП
286. Любен Иванов, ас., СУ
287. Любка Алексиева, СУ
288. Любов Минчева, доц. д-р, ФФ, СУ
289. Любомир Гаврилов 
290. Любомир Христов, д-р, ВТУ
291. Людмил Цанков, доц. д-р, ФзФ, СУ 
292. Людмила Милкова, УНСС
293. Магдалена Абаджиева
294. Магдалена Веселинова, ПУ
295. Магдалена Гуцева-Тонева, социолог, УЦУК
296. Майа Разбойникова-Фратева, доц. дфн, ФКНФ, СУ
297. Майя Грекова, проф. дсн, ФФ, СУ
298. Майя Стойнева, проф. д-р, БФ, СУ
299. Максим Иванов 
300. Маргарета Димитрова, доц. д-р, ФСлФ, СУ
301. Маргарита Желязкова, у-тет Твенте, Холандия
302. Маргарита Карамихова, доц., ВТУ
303. Мариана Димитрова, доц. д-р, СУ
304. Мариана Камбурова 
305. Мариана Малинова, доц. д-р, НБУ, СУ
306. Марин Бодаков, гл.ас., ФЖМК, СУ
307. Марин Паунов, проф. д-р, УНСС
308. Мария Ендрева, д-р, ФКНФ, СУ
309. Мария Йовчева, доц. д-р, Бог. ф-тет, СУ
310. Мария Костадинова
311. Мария Костова, проф., ФКНФ, СУ
312. Мария Нейкова, доц. д-р, СУ
313. Мария Огойска, ас., НБУ
314. Мария Соскова, доц. д-р, ФМИ, СУ
315. Мария Стамболиева, доц. д-р, НБУ
316. Мария Цанкова, adjunct ass. Pol.Sci & IR, PhD, АУБ
317. Марияна Любенова, доц. СУ
318. Марияна Николова, СУ
319. Марта Ивайлова, ас. д-р, ФКНФ, СУ
320. Мартин Граматиков, д-р, СУ
321. Мартин Канушев, доц. д-р, НБУ
322. Мартин Русков, Университетски колеж, Лондон
323. Мартин Тимчев, доц. д-р, ДИУУ
324. Мая Бахчеванова, СУ
325. Мая Русева, д-р, ВТУ
326. Миглена Ваклинова, 
327. Миглена Николчина, проф.ФСлФ, СУ
328. Мила Манчева, ас. д-р, СУ
329. Мила Минева, ас., ФФ, СУ
330. Миладин Хаджиев, СУ
331. Милена Григорова, НБУ
332. Милена Демирева, СУ
333. Милена Миленова, гл. ас., ФКНФ, СУ
334. Милена Николова, гл.ас. д-р, АУБ
335. Милена Попова, Русенски университет
336. Милена Стефанова, доц.д-р, ФФ, СУ
337. Милена Якимова, доц. д-р, СУ
338. Мина Петрова, СУ
339. Минко Марков, гл.ас. д-р, ФМИ, СУ
340. Мира Ковачева, проф. д-р, ФКНФ, СУ
341. Мира Майер, доц. д-р, НБУ
342. Миряна Янакиева, доц. д-р, ИЛ на БАН, СУ
343. Михаил Груев, доц. д-р, ИФ, С
344. Михаил Неделчев, проф., НБУ
345. Михаил Тодоров, проф., ТУ
346. Моис Файон, д-р, ФФ, СУ
347. Момчил Дойчев-Баджаков, д-р, НБУ
348. Момчил Методиев, дфн, ИФ, СУ
349. Момчил Христов, хон. ас., ФФ, СУ
350. Морис Фадел, доц. д-р, НБУ
351. Надежда Тодорова, СУ
352. Надка Бакалова, доц., БСУ
353. Надя Данова, проф. дин, БАН, СУ, НБУ 
354. Невена Германова, ФФ, СУ
355. Невена Панова, доц. д-р, СУ
356. Неделя Китаева, гл.ас., д-р, НБУ, СУ
357. Недялка Видева, проф. д-р, ФФ, СУ
358. Недялка Георгиева, доц. д-р, ФКНФ, СУ
359. Нели Методиева, ас., ФКНФ, СУ
360. Нели Огнянова, проф. дпн, СУ
361. Нели Стоева, ас.
362. Нели Христова, проф. д-р, ГГФ, СУ
363. Никола Николов
364. Николай Аретов, проф. дфн, ИЛ към БАН
365. Николай Вазов, д-р
366. Николай Драгов, СУ
367. Николай Киров, доц. д-р, НБУ
368. Николай Найденов, проф. дпн, ФФ, СУ
369. Николай Ризов, хон.преп. доц., НБУ
370. Николай Папучиев, доц. д-р, ФСлФ, СУ
371. Николай Чернокожев, проф., ФСлФ, СУ
372. Николина Янева, ЮЗУ
373. Нинел Нешева-Кьосева, доц. д-р, НБУ
374. Нора Голешевска, д-р, ФФ, СУ
375. Огнян Минчев, доц., д-р, ФФ, СУ
376. Олег Георгиев, проф. дфн, ФФ, СУ
377. Олег Константинов, ФФ, СУ
378. Павел Белчев, д-р, СУ
379. Павел Павлович, доц. д-р, ФКНФ, СУ
380. Павел Стоянов, 
381. Палма Златева, доц. д-р, ФКНФ, СУ
382. Пепка Бояджиева, проф. дсн, СУ
383. Петко Пройнов, проф., ПУ
384. Петра Олесен, СУ
385. Петранка Евтимова, д-р
386. Петранка Филева, проф. д-р, СУ
387. Петър Евтимов, преподавател в ИФ на СУ
388. Петър Кърджилов, д-р, ФЖМК, СУ
389. Петър Марков, ЮЗУ
390. Петър Николов, гл.ас. д-р, НБУ
391. Петър Писаров 
392. Петър Станков, д-р, УНСС
393. Петър Цонев, д-р, ЮЗУ
394. Петя Георгиева, доц. д-р, СУ
395. Петя Загорчева, хон. преп., ИФ, ФКНФ, СУ
396. Петя Кабакчиева, доц., ФФ, СУ
397. Петя Николова, НБУ
398. Петя Осенова, доц. д-р, ФСлФ, СУ
399. Пламен Бардраски
400. Пламен Макариев, проф. дфн, ФФ, СУ
401. Пламен Русев, д-р, ВТУ
402. Пламен Цветков, проф. дин, НБУ
403. Полина Балканска, хон.преп., доц., Медиц. у-тет
404. Правдолюб Иванов, ст.ас., НХА
405. Радка Влахова, доц. д-р, СУ
406. Радко Кръстанов 
407. Радослав Йорданов, САС
408. Радослав Цонев, д-р, ЮЗУ
409. Райна Гаврилова,проф., ФФ, СУ
410. Райна Камберова, гл.ас., СУ
411. Райчо Пожарлиев, проф., ФФ, СУ
412. Ралица Кацарска 
413. Ралица Русева, доц. д-р, БАН
414. Рая Заимова, проф дин, хон.преп., ИФ, СУ, НБУ, БАН
415. Роман Хаджикосев, доц. д-р, ЮЗУ
416. Росен Елезов, НАТФИЗ
417. Росен Цонев, доц. д-р, СУ
418. Росина Костова, доц. д-р, ИФ, ВТУ
419. Росица Градева, доц. д-р, АУБ и БАН
420. Росица Кендерова, доц., ГГФ, СУ
421. Ружа Смилова, гл. ас, д-р, ФФ, СУ
422. Румен Драганов 
423. Румяна Парашкевова, гл.ас., СУ
424. Светла Черпокова, доц. д-р, ПУ
425. Светлана Божилова, доц., ФЖМК, СУ
426. Светлана Дамянова
427. Светлана Иванова, доц. д-р, ИФ, СУ
428. Светлана Колева, хон.ас., ФКНФ, СУ
429. Светлозар Алексиев
430. Светлозар Василев, д-р, София
431. Светлозар Влайков, доц. д-р, Богосл. Ф, ВТУ
432. Светослав Герганов, УНСС
433. Светослав Димов, доц. д-р, БФ, СУ
434. Светослав Живков, гл.ас. д-р, ИФ, СУ
435. Светослав Куртев, д-р
436. Светослав Малинов, доц. д-р, ФФ, СУ
437. Светослав Риболов, Бог. ф-тет
438. Сергей Стефанов, ас. д-р, НБУ
439. Сияна Харизанова, НБУ
440. Смилен Марков, гл.ас. д-р, ВТУ
441. Снежана Попова, проф., СУ
442. Снежана Томова, д-р, СУ
443. Снежана Янакиева-Калчева, доц. д-р, СУ
444. Соня Каникова, Лондонски университет
445. Ставрос Ставру, ФМИ, СУ
446. Стелиян Димитров, доц. д-р, СУ
447. Стефан Дечев, доц. д-р, ЮЗУ, хон.ас.; ФФ, СУ
448. Стефан Дипчиков 
449. Стефан Ем. Николов, д-р
450. Стефан Иванчев, хон.ас., ФКНФ, СУ
451. Стефан Манев, доц. д-р, НБУ
452. Стефан Ницолов, доц. д-р, ТУ
453. Стефан Попов, гл.ас. д-р, ФФ, СУ
454. Стефан Стефанов, гл.ас. д-р
455. Стефан Стефанов
456. Стефка Фетваджиева, гл.ас., ФСлФ, СУ
457. Стилиян Йотов, проф., дфн, ФФ, СУ
458. Стойчо, Стойчев, гл.ас. д-р, ФФ, СУ
459. Стоян Асенов, ас., ФФ, СУ
460. Стоян Бъчваров, д-р, ВТУ
461. Стоян Михайлов 
462. Стоян Танев, Богосл. ф-тет, СУ
463. Таня Чавдарова, доц. д-р, ФФ, СУ
464. Татяна Дронзина, проф. СУ
465. Теодор Пиперков, гл.ас., ЮФ, СУ
466. Теодора Георгиева 
467. Теодора Карамелска, д-р, НБУ
468. Теодора Петрова, доц., ФЖМК
469. Теодора Цанкова, хон. ас. д-р, ФСлФ, СУ
470. Теофил Ямболиев, доц. д-р
471. Тодор Велчев, д-р, СУ
472. Тодор Груев, доц., УАСГ
473. Тодор Танев, проф., ФФ, СУ
474. Тодор Ялъмов, гл.ас., Стоп. ф-тет, СУ
475. Тодорка Минева, хон. преп., ФСлФ, СУ
476. Тони Николов, хон.ас., ФФ, СУ
477. Фанка Рибарова, проф., Медиц. у-тет
478. Филип Григоров, Перник
479. Христина Чобанова, гл.ас., ФКНФ, СУ
480. Христо Андреев, ТУ
481. Христо Гьошев, гл.ас. д-р, НБУ
482. Христо Тодоров, проф., НБУ
483. Христо Христев, гл.ас. д-р ЮФ, СУ
484. Цанка Николова, СУ
485. Цвета Попова, гл.ас., ЮФ, СУ
486. Цвета Хубенова, доц., ФСлФ, СУ
487. Цветан Спасов
488. Цветан Томчев, НБУ
489. Цветана Стоянова, д-р, СУ
490. Цветелина Сантулова, д-р, ФФ, СУ
491. Цветомира Пашова, доц. д-р, ФКНФ, СУ
492. Цочо Бояджиев, проф. дфн, ФФ, СУ
493. Юлиан Минков, София
494. Юлиана Николова, хон. преп., ФФ, СУ
495. Юлия Велковска, проф. физика, Университета „Вандербилт“, САЩ
496. Юра Константинова, гл.ас. д-р, БАН
497. Яна Иванова, ас., ФДМ – Медиц. у-тет
498. Яна Рангелова, СУ
499. Яна Шишкова, хон.ас., ФКНФ, СУ
500. Ясен Захариев, доц. д-р, НБУ


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен