Как се печелят европейски проекти за милиони?

Успешният модел разкри община Карнобат пред бургаски студенти

Кметът на община Карнобат Георги Димитров и неговият екип представиха в детайли пред студенти от университета "Проф. д-р Асен Златаров" модела, чрез който по време на приключващия програмен период бяха привлечени около 60 млн. лв. по различни оперативни програми.

Градоначалникът сподели, че до момента са усвоени напълно 20 млн. лв, а останалите 40 млн. лв. са в процес на реализация.

Студентите от магистърската програма "Управление и развитие на човешките ресурси" и от специалността "Екология и опазване на околната среда" и техният ръководител доцент д-р Дончо Керемидчиев се запознаха и с ключовия проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на уличната канализационна мрежа в Карнобат, за който предстои подписване на договор на обща стойност 36,4 млн. лв.

По съ­ща­та про­г­ра­ма се из­г­ра­ж­да пре­то­вар­на стан­ция за от­па­дъ­ци с помощта на привлечени 6 млн. лв.

Според дългогодишния предподавател от държавния ВУЗ доц. д-р Керемидчиев неговите студенти са останали изключително доволни, че са имали възможност да се срещнат с практици, от които да получат съвети за бъдещата си работа по управление на човешките ресурси и са останали впечатлени от това, че в Карнобат привличат европейски средства в такива големи мащаби.

Доцент Керемедчиев призна, че промените в града са много видими и показват, че в населеното място има сериозно развитие.

Кметът на общината Георги Димитров изтъкна пред студентите като доказателство за добрия бизнес климат и това, че всеки ден около 1200 работници от съседни общини пътуват до Карнобат, за да участват в местните производства.

Приятно сме изненадани от доброто отношение на кмета и неговия екип, защото те имаха само 24 часа да се подготвят за нашето посещение, но намериха време за нас, за което сме им благодарни, заяви доцент д-р Дончо Керемидчиев.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"