В Казанлък ще ремонтират Младежкия дом

Предстои изграждане на ВиК за два големи квартала

Община Казанлък ще кандидатства с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна помощ пред Предприятието за управление на средствата за опазване на околната среда за изграждане на водопроводна и канализационна врежа в казанлъшките квартали „Кулата“ и „Крайречен“.

Реализирането на този проект ще доведе до подобряване качеството на околната и жизнената среда на територията на двата квартала. От Общината планират да подадат проектното предложение в най-кратки срокове, като има реална възможност то да бъде одобрено за финансиране още през 2014 г.

Второто проектно предложение на Община Казанлък е свързано с реконструкция и модернизация на Младежкия дом. Сградата се нуждае от довършване на започнатия ремонт и обновление. За реализирането на това предложение Община Казанлък ще кандидатства по проект „Красива България“ – 2014 г. Министерството на труда и социалната политика обяви кампания за набиране на проектни предложения по този проект и Община Казанлък ще кандидатства по мярка МО1 „Подобряване на обществената среда в населените места“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"