Пеевски и Цонев предлагат нов закон за офшорните зони

Депутатите обсъждат на второ четене нов закон за офшорните зони, внесен за гласуване от депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски

Целта на закона е да въведе забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да осъществяват дейности в най-значимите сфери на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в тях - обществени поръчки, приватизационни сделки, концесии, придобиване на държавно или общинско имущество и други.
Със закона се въвеждат ефективни мерки за предотвратяване на агресивното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане. За целта в преходните и заключителни разпоредби на проекта са предвидени промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се създава възможност, съществуващият към момента механизъм за скрито разпределение на печалби и свързаните с него санкции, да намери приложение и по отношение на сделките с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Сега действащия механизъм е неприложим към дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим поради невъзможност за идентифициране на действителните собственици на капитала на тези дружества.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия