Започва приемът на заявления за детските градини

Записалите се от януари участват във всички класирания

От януари 2014г. започва приемът на заявления за детските градини на територията на община Стара Загора, за деца родени през 2011г.

Подаването на заявления става чрез електронната система, въведена от общината, на https://priem.starazagora.bg/. Входящите номера на заявленията следват тези от предходната година, т.е. не започват от номер 1.

Според правилата, могат да бъдат избрани до 6 желани детски заведения, за да се увеличи шансът за прием на дете. Това е необходимо, за да бъде класирано при необходимост, по второ или следващо желание.

От общината подчертават да се обърне внимание на избора на месеца и годината, от които детето ще участва в класиране. Например: ако бъде избран м. октомври 2014г. и има класирания през м. юни, м. юли и м. септември, то детето няма да участва в тези класирания, но ще участва във всички такива след  1 Октомври 2014г.

Не е задължително детето да е навършило три години, за да участва в класирането. Условието е детето да навършва три години в годината на прием/регистрация на заявлението, допълват от общината.

След попълване на заявление за участие в класиране се получава входящ номер. С него се участва в класирания за прием от месеца и годината, които са заявени, и по алгоритъма, oписан в Правилата за прием (Раздел „Нормативна уредба”).

Получаването на входящ номер не означава, че детето е прието в детско заведение. За да бъде прието, е необходимо да участва в класиране, да бъде класирано и да бъде записано в детското заведение, в което е класирано, в срока за записване, обявен от общината за всяко класиране.

Ако не искате детето ви да посещава детското заведение, в което е класирано, заявителят се отказва от приема, като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, като подаде ново заявление с нов входящ номер.

В началото на месец май 2014 год. ще се проведе класиране за прием на децата в детските градини и ОДЗ, за всички възрастови групи. Тогава ще могат да се редактират данните в заявленията за прием до 3 дни преди обявената дата на класирането. В класирането през месец май ще участват всички, в чиито заявления за прием са избрани начални месец и година за участие в класиране месец май 2014 г. или по-рано. В класиране няма да участват заявления, в които началният месец и година следват месец юни.

Всички, които са регистрирали заявления с начален месец за участие в класиране януари 2014 г. или по-рано, НЕ Е НЕОБХОДИМО да ги променят. Те участват във всички класирания от месеца, посочен в заялението, докато детето бъде класирано или навърши максимална възраст за прием в детска градина.

Всички родители, преди класирането, трябва да проверят още веднъж данните в заявленията си и ако трябва да извършат редакция - да преподредят желаните детски заведения, съобразно публикуваните свободни места; да променят начални месец и година за участие в класиране; да отбележат точконосещи критерии и др.

Графикът на класиранията ще се обяви допълнително в раздели „Новини” и „Предстоящо класиране”.