Неврокопската епархия да намери истински духовен пастир!

Духовни водачи възмутени, че са допуснати сериозни уставни, административни и финансови нарушения

Авторитетни учени-юристи, богослови, философи, лекари и общественици се обърнаха към Негово Светейшество Българския патриарх Неофит няколко дни преди изборите в Неврокопска епархия.
Всички те изразяват своята надежда, че изборите ще се проведат честно, в каноничния срок и всички опити за провокация ще бъдат пресечени от църковното ръководство. Хората, подписали обръщението, през годините са работили по различни поводи с приснопаметния Неврокопски митр. Натанаил и сега се надяват овдовялата Неврокопска епархия да намери своя нов, истински духовен пастир, който да спечели доверието на обществото.
Сред авторите на обръщението са известни юристи като проф. Огнян Герджиков, проф. Васил Мръчков, проф. Емил Мингов, бившият конституционен съдия проф. Тодор Тодоров, вносителят на Закона за вероизповеданията, който спря разкола в църквата Борислав Цеков, богословът проф. Иван Желев, президентският съветник Кристиян Таков, инициаторът на обръщението и член на бюрото на Шестия църковнонароден събор д-р Иван Минев,журналистката Велислава Дърева и пр.
Те убедено заявяват, че “когато изборната процедура за митрополит е открита и е насрочена дата за това, не може да се оспорва легитимността на епархийските избиратели и да се ревизира техният списък или да се подменят избиратели. Уставът на БПЦ не предвижда възможност за отлагане на насрочени избори за митрополит.”
Tекстът на обръщението:
ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,
ВАШИ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВА,
Светият Синод на БПЦ прие решение, с което насрочи на 12 януари 2014 г. избор на Митрополит на Неврокопска Епархия.
Мъчителна беше раздялата ни с Митрополит Натанаил, един забележителен архипастир, богомъдър духовник, изряден в монашеското си поприще! Убедено приемаме изказаната оценка от много хора за него като „будната съвест на БПЦ”. Неговата преждевременна смърт ни задължава да бдим и се грижим за запазване на духовното му наследство, пример и завети! Затова със смущение и тревога посрещаме действията на временно управляващия Неврокопска епархия Видински Митрополит Дометиан и направените от негово име изявления, които се основават „преди всичко на споделено с възмущение от миряни и свещеници, че в живота на епархията са допуснати сериозни Уставни, административни и финансови нарушения”.
Позволяваме си да припомним, че кадровите назначения, извършени от временно управляващия Митрополит Дометиан само десет дни преди избора на приемник на Митрополит Натанаил, когато и по Ваше височайше решение и благословение вече е стартирала процедурата за избора, са неоправдани и смущаващи. Още по-необясними са твърденията, които се отнасят до проведения избор на епархийските избиратели. Едва ли е необходимо да припомняме, че съгласно Устава на БПЦ редовността на изборите за епархийски избиратели може да се оспорва от избиратели в 7-дневен срок от тяхното провеждане за допуснати нарушения и се разглеждат от Епархийския съвет (чл. 110, ал. 1). След този срок оспорване на избори не може да се прави, особено пък, когато епархийските избиратeли са утвърдени от Епархийския съвет и за това е уведомен Св. Синод.
Когато изборната процедура за митрополит е открита и е насрочена дата за това, не може да се оспорва легитимността на епархийските избиратели и да се ревизира техният списък или да се подменят избиратели. Уставът на БПЦ не предвижда възможност за отлагане на насрочени избори за митрополит.
Не една или две са сенките, хвърлени върху българското духовенство. Поредната ще е не само излишна, но и опасна – като се има предвид, че за миряните духовенство и Църква са едно и също нещо!
Искрено призоваваме Светия Синод с отговорност да изпълни решението си и да осигури провеждането на  насрочените епархийски избори за Неврокопски митрополит на 12 януари 2014 г., с което да отхвърли направените осъдителни опити за отлагане на насрочения митрополитски избор в овдовялата Неврокопска Епархия.
Убедени сме, че Видинският митрополит Дометиaн в добро здраве ще изпълни достойно възложената му отговорна мисия да проведе честни избори за Неврокопски митрполит!
Нека Светият Синод потвърди необходимостта от избор на истински духовен пастир, дълбоко вярващ и благочестив, горещо убеден във вселенските истини на светото Православие и във вселенското значение на Православната църква!
Молим да приемете това обръщение като израз на загриженост и отговорност, на преданост и съзнание за дълг!