Вградиха платка в контактна леща за око

Следи биометрически показатели в тялото

Група швейцарски учени са създали прозрачна и гъвкава електронна платка с миниатюрни размери. Първото й приложение е вграждане в контактна леща за коригиране на зрението, съобщава сп. Smithsonian.
Платката е много тънка и не дразни окото. Така тя може да се използва за дълготрайно наблюдение на налягането в окото, както и за следене на други здравни показатели, при необходимост. Учените се надяват да доразвият платката, така че тя да може да се използва и за други медицински цели, включително и като имплант.
Основната й функция е мониторинг и следене на биометрически показатели в тялото. Въпреки това специалистите не изключват използването на платката и за други цели, но в умни аксесоари.
Платките са дебелина 1 микрометър или 0.001 милиметър и се принтират върху материя смес от парилен и полимер от винил. След това чипът се потапя във вода, която разтваря полимера и така закрепя платката. Резултатът е, че се постигна дебелина, която е една шейсета от човешкия косъм.
Създадената платка е много гъвкава, като дори може да бъде увита около косъм или друг предмет без това да наруши целостта й и тя ще продължи да работи. Едно от възможните приложения е и имплантирането на устройството в аортата за мониторинг на кръвното налягане.
Учените признават, че ще им трябват още няколко години работа, преди този тип платки да са напълно готови за прилагане в медицината. Основната пречка е създаване на достатъчно издръжливи платки, които да гарантират безпроблемна работа дълго време. Постепенно обаче и това ще бъде решено, уверени са специалистите.