Спряха делото за собствеността на Музея на религиите

Налице е висящ спор

Днес Пловдивският апелативен съд гледа делото, заведено от  мюсюлманското вероизповедание,  което претендира за собствеността върху сегашния Музей на релилите в Стара Загора.

Преди това първоинстанционният Окръжен съд Стара Загора отхвърли иска на ищеца. Адвокатът на мюсюлманското вероизповедание е входирал молба за спиране на делото пред съда, заради обжалване на решението от 04 .06.2013 г. на Софийски градски съд, с което ищецът се легитимира като правоприемник на старозагорската мюсюлманска вероизповедна община.

Въз основа на молбата съдът счете, че са налице предпоставки на чл. 229 ал.1, т. 4 от ГПК и постанови спиране на делото, тъй като е налице висящ спор от съществено значение за изхода от настоящото дело, съобщи Деница Славова, началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ в Община Стара Загора.