ДКЕВР решава за лицензите на ЧЕЗ, Енерго-Про и EVN

Брюксел намекна, че процедурата може да доведе до санкции

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще заседава от 10.00 часа, за да решава за процедурите за отнемането на лицензите на електроразпределителните дружества, заради задълженията им към Националната електрическа компания, съобщава агенция "Фокус".

Заседанието на комисията е относно решение на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на издадената на "Енего – Про Продажби" АД лицензия от 13 август 2004 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия", решение на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на издадената на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД лицензия от 13 август 2004 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия" и решение от 19 март 2014 г. на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на издадената на "ЧЕЗ Електро България" АД лицензия от 29 ноември 2006 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия".

На 19 март ДКЕВР откри процедура за отнемане на лицензите на трите електроразпределителни дружества. Трите ЕРП твърдят, че не дължат тези средства на НЕК.

На 23 април EVN България Електроснабдяване ЕАД (EVN EC) внесе в Националната електрическа компания предложение как да бъде уреден съществуващият търговски спор между двете компании за невъзстановените разходи на EVN EС, произтичащи от задължението за изкупуване на енергията от ВЕИ производители. По този начин EVN EC започна преговори с НЕК, които да доведат до взаимоприемливо решение по спора.

Предложението на EVN EC беше изпратено и до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В писмо до ДКЕВР, EVN EC поиска отлагане на откритото заседание на комисията, насрочено за 28 април 2014 г., за да може да се запознае с предоставените от НЕК на 7 април 2014 г. нови доказателства. Миналата седмица ЕVN ЕС поиска от ДКЕВР указания относно съдържанието на доказателствата и тяхната връзка с нарушенията, за които се твърди, че са извършени от EVN ЕС.

На 7 април ЧЕЗ предложи на НЕК постигане на споразумение за уреждане на спорните въпроси.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен